Možnost stáží a studia v zahraničí je pro studenty FEL opět o něco pestřejší

Spolupráce Studenti Studium

Fakultu elektrotechnickou ZČU navštívily 22. ledna zástupkyně Korejské jaderné asociace (Korean Nuclear Association - KNA), aby nabídly studentům otevřenou spolupráci v oblasti jaderného vzdělávaní, vědy a výzkumu.
Státní nezisková organizace KNA zajišťuje spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Její zástupkyně Choriog Kim a Yeeon Doo přijely do Plzně představit řadu dlouhodobých i krátkodobých stáží ať už na bakalářské, magisterské nebo doktorské úrovni.

KNA také nabídla nejen možnost přednášek expertů v oblasti jaderného vzdělávání, ale i velmi zajímavé vzdělávací materiály. Technické fakulty Západočeské univerzity (Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní) představily asociaci studijní programy, možnosti studia zahraničních studentů a také výsledky vědy a výzkumu z oblasti jaderných technologií.

Můžeme se tedy těšit na další březnové setkání, které opět podpoří tuto skvěle se rozvíjející mezinárodní spolupráci.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kateřina Steinerová

31. 01. 2020


Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Konference nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

Konference Spolupráce Studium

Fakulta strojní

25. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020