Možnost stáží a studia v zahraničí je pro studenty FEL opět o něco pestřejší

Spolupráce Studenti Studium

Fakultu elektrotechnickou ZČU navštívily 22. ledna zástupkyně Korejské jaderné asociace (Korean Nuclear Association - KNA), aby nabídly studentům otevřenou spolupráci v oblasti jaderného vzdělávaní, vědy a výzkumu.
Státní nezisková organizace KNA zajišťuje spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Její zástupkyně Choriog Kim a Yeeon Doo přijely do Plzně představit řadu dlouhodobých i krátkodobých stáží ať už na bakalářské, magisterské nebo doktorské úrovni.

KNA také nabídla nejen možnost přednášek expertů v oblasti jaderného vzdělávání, ale i velmi zajímavé vzdělávací materiály. Technické fakulty Západočeské univerzity (Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní) představily asociaci studijní programy, možnosti studia zahraničních studentů a také výsledky vědy a výzkumu z oblasti jaderných technologií.

Můžeme se tedy těšit na další březnové setkání, které opět podpoří tuto skvěle se rozvíjející mezinárodní spolupráci.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kateřina Steinerová

31. 01. 2020


Fakulta zdravotnických studií se připojila ke spolupráci na celosvětové kampani Nursing Now

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta zdravotnických studií

20. 02. 2020

Západočeská univerzita hostila Bavorsko-český inovační den

Konference Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

27. 01. 2020

Staňte se dárci krevních destiček

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 01. 2020