Možnost stáží a studia v zahraničí je pro studenty FEL opět o něco pestřejší

Spolupráce Studenti Studium

Fakultu elektrotechnickou ZČU navštívily 22. ledna zástupkyně Korejské jaderné asociace (Korean Nuclear Association - KNA), aby nabídly studentům otevřenou spolupráci v oblasti jaderného vzdělávaní, vědy a výzkumu.
Státní nezisková organizace KNA zajišťuje spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Její zástupkyně Choriog Kim a Yeeon Doo přijely do Plzně představit řadu dlouhodobých i krátkodobých stáží ať už na bakalářské, magisterské nebo doktorské úrovni.

KNA také nabídla nejen možnost přednášek expertů v oblasti jaderného vzdělávání, ale i velmi zajímavé vzdělávací materiály. Technické fakulty Západočeské univerzity (Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní) představily asociaci studijní programy, možnosti studia zahraničních studentů a také výsledky vědy a výzkumu z oblasti jaderných technologií.

Můžeme se tedy těšit na další březnové setkání, které opět podpoří tuto skvěle se rozvíjející mezinárodní spolupráci.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kateřina Steinerová

31. 01. 2020


Fakulta pedagogická nabízí desítky nových kurzů a programů pro učitele i veřejnost

Další vzdělávání Studium Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

03. 08. 2020

Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

23. 07. 2020

Nový katalog mapuje ruské válečné hroby v Plzeňském kraji

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

03. 08. 2020