Technická olympiáda Plzeňského kraje zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Již posedmé se v prostorách Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila kolektivní soutěž Technická olympiáda Plzeňského kraje, kde se soutěžní týmy žáků středních škol, gymnázií a učilišť utkaly v řešení problematiky v oblasti techniky.

Po dopolední prezentaci všech soutěžních prací převzali pak vítězové 7. ročníku soutěže ceny z rukou náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové a prorektorky ZČU Blanky Šedivé.

„Technické obory jsou velmi žádanými na trhu práce. A právě prostřednictvím těchto soutěží se snažíme motivovat žáky k dalšímu rozvoji na poli techniky. Dalším přínosem této soutěže je také ukázka spolupráce střední školy s univerzitou, s níž se tak žáci seznámí nenásilnou cestou,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

V letošním roce se do kolektivní soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, přihlásilo 13 středních škol s celkem 37 týmy, které představily po jedné soutěžní práci. Jako ceny obdržely nejúspěšnější týmy finanční poukazy v hodnotě od 1 000 do 5 000 korun od Plzeňského kraje a za 1. místa tablety od ZČU.

Nejlépe porota ohodnotila Elektronickou šachovnici týmu VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň ve složení Knopf, Danda, Linda, Hudousek a Funkční model výtahu týmu Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí ve složení Pojar, Kratschmer, Milt.

Přihlášené střední školy do soutěže:

•       Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

•       Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

•       Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2

•       Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

•       Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

•       Sportovní gymnázium Plzeň

•       Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

•       Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

•       Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

•       Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

•       Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

•       Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

•       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů. V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích: kategorie A – gymnázia, kategorie B – ostatní střední školy. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy; Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytuje možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. Témata jsou vypisována Západočeskou univerzitou. Do soutěže je zapojena Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická ZČU.


Galerie


Celouniverzitní

Tisková zpráva Plzeňského kraje

07. 02. 2020


Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

23. 07. 2020

Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 07. 2020

Projděte se virtuální výstavou nejlepších klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 07. 2020