Fakulta zdravotnických studií pokračuje v úspěšné spolupráci s Bavorským červeným křížem

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Návštěva plzeňských studentů a akademiků v Bayreuthu, poté návštěva bavorských záchranářů a vyučujících v Plzni a stále se rozvíjející spolupráce. Taková má být budoucnost partnerství Fakulty zdravotnických studií ZČU a Bavorského červeného kříže poté, co oficiálně skončil projekt, který obě instituce spojil.

Fakulta zdravotnických studií (FZS) a Bavorský červených kříž  (BRK – Bayerisches Rotes Kreuz) spolupracují dlouhodobě a intenzivně. Nosným kamenem jejich partnerství byl velmi úspěšný projekt Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje a Technische Hochschule Deggendorf se projektu  podařilo dosáhnout pomoci bez hranic a toho, že se pacientům na české i bavorské straně hranice vždy dostane aktuální medicínské péče a standardu a převezen do nejvhodnějšího zdravotnického střediska, i když středisko leží na druhé straně hranice. Nejen obyvatelé celého příhraničí, ale také hosté, kteří tudy projíždějí, tráví zde dovolenou nebo prázdniny, pocítí bezpečí bez hranic.

Projekt oficiálně skončil v roce 2019, Fakulta zdravotnických studií má ovšem i nadále zájem s Bavorským červeným křížem spolupracovat. Na toto téma hovořili zástupci fakulty v bavorském Bayreuthu s generálním ředitelem okresního sdružení BRK Bayreuth Markusem Ruckdeschelem Markusem Ruckdeschelem, s Marcelem Hauswurze, který má na starosti vzdělávání záchranářů v rámci BRK, a s ředitelem odborné školy pro zdravotníky/záchranáře BRK KV Bayreuth Frankem Hansenem.

BRK Bayreuth má 700 zaměstnanců na plný úvazek. Do asociace BRK Bayreuth patří mimo jiné pečovatelské domy, odborné školy a ubytovna. Působí také v oblasti práce s dětmi a mládeží, uprchlíků a azylové pomoci a pomoci při katastrofách. Po prohlídce simulačního centra, které zahrnuje nejen sanitní vůz, celý byt, restauraci, urgentní příjem, pečovatelské lůžko, ale také venkovní prostory jako šachtu či osobní automobil pro simulaci záchrany zraněných při havárii, následovala společná diskuse. Hovořilo se o přeshraniční spolupráci, vzdělávání záchranářů nebo sdílení zkušeností, došlo i na porovnávání vybavení a pedagogické postupy ve vzdělávání. Pozornost byla věnována problematice výměny studentů, a to jak krátkodobé, tak v rámci programu INTER/Freemover nebo Erasmus+. Řešila se také možnost v budoucnu podat společný projekt.

Záměrem fakulty je spolupráci i nadále rozvíjet, a to i po ukončení projektových aktivit, které ji zintenzivnily. "V daném okamžiku bylo dohodnuto, že se do léta letošního roku uskuteční jedno- až dvoudenní návštěva českých studentů a akademických pracovníků fakulty v Bayreuthu. Recipročně na podzim, tedy v úvodu příštího akademického roku, bychom rádi přivítali skupinu záchranářů se svými vyučujícími z BRK u nás na fakultě," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Studentům Fakulty zdravotnických studií se nyní otevírá atraktivní možnost účasti na Summer Campu pořádaného BRK. V přípravě je také možnost dlouhodobých praktických stáží.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

27. 02. 2020


Platforma KnowING HUB podpoří spolupráci firem a výzkumných institucí

Spolupráce Transfer Věda

Fakulta aplikovaných věd

17. 02. 2021

Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 02. 2021

Projekt BETECH v oblasti zdravotnické termodiagnostiky byl úspěšně ukončen

covid-19 Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

05. 02. 2021