Nové učebnice informatiky pro ZŠ představí robotiku i práci s daty

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Učitelé na základních školách budou moci podle nových materiálů vést celou výuku, nebo ji jen doplnit o některé oblasti.

Na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické vznikli noví pomocníci pro učitele informatiky. Tým ve složení Tomáš Jakeš, Jan Baťko a Petr Simbartl totiž dokončil beta verzi učebnice Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO® Mindstorms a Zbyněk Filipi, Denis Mainz a Jan Fadrhonc vytvořili beta verzi učebnice Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy. Spolu s dalšími učebnicemi vytvořenými na pedagogických fakultách v ČR je najdete na portálu Informatické myšlení.

Učebnice odpovídají novým rámcovým vzdělávacím programům (RVP) z informatiky pro základní školy. Vytvořené materiály jsou k dispozici učitelům jako návod či inspirace, jak učit danou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení nebo jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitelé se mohou rozhodnout podle těchto materiálů vést celou výuku, nebo si vybrat některé oblasti a výuku jimi doplnit. Finální verze těchto učebnic bude po pilotním ověření na školách k dispozici pro školní rok 2020/2021.

Obě učebnice vznikly s podporou projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení PRIM CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož hlavním řešitelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školního předmětu informatika z uživatelského ovládání výpočetních technologií směrem k základům informatiky jako oboru. Participují na něm všechny pedagogické fakulty v České republice a Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je zaměřen na předmět informatika na všech stupních škol, od mateřských až po střední.

Galerie


Fakulta pedagogická

Václav Vrbík

02. 03. 2020


V mezinárodní soutěži Student Academy vyhrála cyklistická helma od studentky Sutnarky

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2020

Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

11. 11. 2020

Ve výzkumném centru RICE vyvinuli inovativní systém pro kompenzaci zemních poruch

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

10. 11. 2020