Nové učebnice informatiky pro ZŠ představí robotiku i práci s daty

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Učitelé na základních školách budou moci podle nových materiálů vést celou výuku, nebo ji jen doplnit o některé oblasti.

Na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické vznikli noví pomocníci pro učitele informatiky. Tým ve složení Tomáš Jakeš, Jan Baťko a Petr Simbartl totiž dokončil beta verzi učebnice Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO® Mindstorms a Zbyněk Filipi, Denis Mainz a Jan Fadrhonc vytvořili beta verzi učebnice Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy. Spolu s dalšími učebnicemi vytvořenými na pedagogických fakultách v ČR je najdete na portálu Informatické myšlení.

Učebnice odpovídají novým rámcovým vzdělávacím programům (RVP) z informatiky pro základní školy. Vytvořené materiály jsou k dispozici učitelům jako návod či inspirace, jak učit danou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení nebo jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitelé se mohou rozhodnout podle těchto materiálů vést celou výuku, nebo si vybrat některé oblasti a výuku jimi doplnit. Finální verze těchto učebnic bude po pilotním ověření na školách k dispozici pro školní rok 2020/2021.

Obě učebnice vznikly s podporou projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení PRIM CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož hlavním řešitelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školního předmětu informatika z uživatelského ovládání výpočetních technologií směrem k základům informatiky jako oboru. Participují na něm všechny pedagogické fakulty v České republice a Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je zaměřen na předmět informatika na všech stupních škol, od mateřských až po střední.

Galerie


Fakulta pedagogická

Václav Vrbík

02. 03. 2020


Kybernetici z Fakulty aplikovaných věd posilují v reakci na pandemii titulkování živých pořadů ČT

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

23. 03. 2020

Západočeská univerzita tiskne ochranné štíty pro pracovníky městských organizací

COVID-19 Spolupráce Tisková zpráva

Celouniverzitní

01. 04. 2020

Fakulta pedagogická hledá na facebooku dobrovolníky, kteří pomohou druhým

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

16. 03. 2020