Nové učebnice informatiky pro ZŠ představí robotiku i práci s daty

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Učitelé na základních školách budou moci podle nových materiálů vést celou výuku, nebo ji jen doplnit o některé oblasti.

Na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické vznikli noví pomocníci pro učitele informatiky. Tým ve složení Tomáš Jakeš, Jan Baťko a Petr Simbartl totiž dokončil beta verzi učebnice Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO® Mindstorms a Zbyněk Filipi, Denis Mainz a Jan Fadrhonc vytvořili beta verzi učebnice Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy. Spolu s dalšími učebnicemi vytvořenými na pedagogických fakultách v ČR je najdete na portálu Informatické myšlení.

Učebnice odpovídají novým rámcovým vzdělávacím programům (RVP) z informatiky pro základní školy. Vytvořené materiály jsou k dispozici učitelům jako návod či inspirace, jak učit danou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení nebo jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitelé se mohou rozhodnout podle těchto materiálů vést celou výuku, nebo si vybrat některé oblasti a výuku jimi doplnit. Finální verze těchto učebnic bude po pilotním ověření na školách k dispozici pro školní rok 2020/2021.

Obě učebnice vznikly s podporou projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení PRIM CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož hlavním řešitelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školního předmětu informatika z uživatelského ovládání výpočetních technologií směrem k základům informatiky jako oboru. Participují na něm všechny pedagogické fakulty v České republice a Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je zaměřen na předmět informatika na všech stupních škol, od mateřských až po střední.

Galerie


Fakulta pedagogická

Václav Vrbík

02. 03. 2020


Katedra geografie Fakulty ekonomické se podílí na přípravě pocitové teplotní mapy Plzně

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta ekonomická

31. 07. 2020

Výzkumníci centra RICE zjišťují, jak bojovat umělou inteligencí s koronavirem

COVID-19 Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

08. 07. 2020

Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

23. 07. 2020