Opatření v souvislosti s šířením koronaviru

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Doporučení rektora Západočeské univerzity v Plzni související s vývojem epidemie koronaviru.

Vzhledem k postupu epidemie koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, doporučuje rektor Západočeské univerzity všem fakultám a vysokoškolským ústavům ZČU:

1. Nevysílat studenty na studijní pobyty, praxe a stáže do oblastí, které jsou Krajskou hygienickou stanicí (KHS) označeny jako rizikové, a zaměstnance nevysílat na zahraniční pracovní cesty do těchto oblastí. Seznam rizikových oblastí je pravidelně aktualizován na webu Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.

2. Pečlivě zhodnotit pořádání akcí s mezinárodní účastí, resp. zvážit přesunutí data konání takových akcí na pozdější dobu.

Vedoucím zaměstnancům všech rektorátních útvarů byl zároveň vydán úplný zákaz vysílat do rizikových oblastí jim podřízené zaměstnance na pracovní cesty. Soukromé výjezdy zaměstnanců a studentů zůstávají na jejich uvážení a na rozhodnutích vydaných příslušnými autoritami ČR.

26. února všichni zaměstnanci obdrželi doporučení rektora, podle kterého ti, kteří se vracejí z oblastí zasažených koronavirem nebo byli v kontaktu s osobou, která tyto oblasti navštívila, mají tuto skutečnost oznámit. V případě návratu z oblastí, které jsou KHS označeny jako rizikové, by po dobu 14 dnů měli zůstat v domácí karanténě. Umožňuje-li to charakter jejich práce, mohou vykonávat práci z domova. V případě zdravotních obtíží signalizujících respirační onemocnění je doporučeno nevycházet z domova, telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře a dodržovat pokyny vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR. Stejné doporučení bylo prostřednictvím děkanů adresováno také všem studentům.

Výuka na Západočeské univerzitě v Plzni zatím pokračuje beze změn. O případných změnách budeme neprodleně informovat.

Další užitečné informace najdete na webu Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, na webu Státního zdravotního ústavu a na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Aktualizace: Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR obdrželi všichni zaměstnanci a studenti ZČU 6. března e-mail s upozorněním na povinnost karantény pro občany ČR, kteří se počínaje 7. březnem vrátí z Itálie, bez ohledu na region, v němž pobývali. Tito občané mají povinnost kontaktovat na dálku svého praktického lékaře, který jim vydá rozhodnutí o 14denní karanténě.

Celé opatření najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Západočeská univerzita bude vůči studentům při omlouvání neúčasti na výuce z důvodu nařízené karantény maximálně tolerantní.

Celouniverzitní

Šárka Stará

03. 03. 2020


Projekt BETECH v oblasti zdravotnické termodiagnostiky byl úspěšně ukončen

covid-19 Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

05. 02. 2021

Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 02. 2021

Západočeská univerzita vytvoří plán rovných příležitostí

Etika Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 02. 2021