Europoslanec Luděk Niedermayer přednášel na Fakultě ekonomické

Beseda Přednáška Studenti

V úterý 25. února zavítal na Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity makroekonom a europoslanec Luděk Niedermayer. V rámci předmětu KPM/ZM (Základy managementu) vedl přednášku na téma Výzvy pro management v kontextu Evropské unie. 

Luděk Niedermayer v úvodu přednášky nejprve objasnil kontext vzniku samotné Evropské unie. Se studenty poté společně sestavili její základní myšlenky. „Nahlížet na EU můžeme různě. Je důležité respektovat to, že někdo má jiný úhel pohledu, což ale neznamená, že nemá pravdu,“ řekl a na základě dialogu se studenty shrnul hlavní instituce EU a jejich pravomoci. Nastínil také principy rozhodovacího procesu.

Největší roli v managementu Evropské unie hrají ministři a premiéři členských zemí. „Je těžké dojít ke konsenzu,“ nechal se slyšet europoslanec. „Vytrácí se vědomí toho, co je ve hře, a někdy převládá národní pragmatismus – tedy vložit co nejméně a získat co nejvíce. Obtížná situace poté nastává, když jednotlivé státy neoceňují dohodu a akcentují buď totální vítězství, nebo absolutní porážku. Evropská unie je obrovský kompromis,“ dodal.

Hovořilo se také o budoucnosti EU po odchodu Velké Británie a o postavení České republiky v unii. Dle Niedermayera je z celkového pohledu odchod Británie velká ztráta. Na situaci lze nicméně nalézt i malé pozitivum. „Diskuse premiérů po brexitu jsou vesměs konsenzuální. Lidem to možná připomnělo, jakou hodnotu unie má. V rozhodování někdy platí 'Good times bad policies, bad times good policies,' tedy v dobrých dobách se činí špatná rozhodnutí a ze špatných dob vzejdou dobrá rozhodnutí. Může tomu tak být i v tomto případě," míní.

Co se týče managementu, na ten se podle Luďka Niedermayera můžeme dívat z několika hledisek. "Můžeme být 'out', být naštvaní a kritizovat, nebo být 'in' a usilovat o změny a úpravy zevnitř,“ říkal posluchačům.

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

06. 03. 2020


Menza bude od 1. března do odvolání vydávat pouze jídla s sebou

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

24. 02. 2021

FZS připravila e-learningovou podobu tradičního přípravného kurzu Biologie člověka

Přednáška Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

03. 03. 2021

Fakulta pedagogická zkoumá nové možnosti uplatnění technologií ve vzdělávání

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021