Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

covid-19 Tisková zpráva Univerzita

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ruší Západočeská univerzita v Plzni s účinností od 11. března 2020 do odvolání kontaktní výuku. Zrušen je také reprezentační ples a další akce převyšující 100 účastníků.

Umožňuje-li to charakter předmětu, lze uskutečnit výuku pomocí prostředků dálkové komunikace. V případě, že mimořádné opatření o zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví, přesáhne 14 dnů, bude dohodnuta úprava harmonogramu akademického roku tak, aby byly dodrženy standardy kvality výuky.

Zároveň ZČU s platností od 11. března do odvolání uzavírá obě menzy.

Další fungování ZČU bude beze změn. Zajištění provozu jednotlivých úseků je v kompetenci jednotlivých vedoucích zaměstnanců.

V souladu s mimořádným opatřením vlády ČR ruší ZČU reprezentační ples, který se měl konat v sobotu 14. března, a všechny další akce s více než 100 účastníky.

Aktualizace:

Od 11. 3. 2020 se uzavírá menza ZČU v Kollárově ulici a výdejna jídla v budově Fakulty pedagogické na Klatovské třídě. Menza na Borech je uzavřena pro studenty. Pro zaměstnance bude otevřena v režimu omezeného provozu za účelem zajištění jejich stravování, a to od 11:00 do 14:00.

Aktualizace ze dne 12. 3.:

S ohledem na vládou ČR vyhlášený nouzový stav se od pátku 13. března uzavírá Univerzitní knihovna ZČU a všechny její pobočky.

-

In order to follow the decree issued by the Ministry of Health of the Czech Republic, contact classes at the University of West Bohemia (UWB) are cancelled with effect from 11 March, 2020 until further notice. The University Ball and other events having a number of participants higher than 100 are also cancelled.

If the nature of courses allows, it is possible to conduct classes using a means of remote communication. If the emergency measure, announced by the Ministry of Health of the Czech Republic, prohibiting the physical presence of students in University classes exceeds a period of 14 days, the academic year schedule will be modified so that the quality standards of teaching are maintained.

In addition, both University canteens will be closed with effect from 11 March 2020 until further notice.

Other UWB operations will remain unchanged. The individual section heads are responsible for ensuring the operation of the individual UWB sections.

In order to follow the emergency measure issued by the Government of the Czech Republic, the UWB Ball scheduled for 14 March 2020 and other events with the number of participants higher than 100 are cancelled.

Update:

From 11 March 2020, the University canteen in Kollárova Street and the meal counter in the building of the Faculty of Education in Klatovská Street will be closed. The Bory canteen will be closed for students, but it will be open for University employees during restricted opening times from 11 am to 2 pm.


Celouniverzitní

Šárka Stará

11. 03. 2020


Studium v Izraeli pohledem designérky

International Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2021

Západočeskou univerzitu navštívili zástupci Mezinárodní agentury pro jadernou energii

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

03. 12. 2021

V soutěži European Health Hackathon zvítězil tým studentů ČVUT a ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

25. 11. 2021

Festival komorní grafiky ocenil pedagogy ze Sutnarky

Úspěchy Výstava Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 11. 2021

Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

03. 12. 2021