Studenti Západočeské univerzity pomůžou v nemocnicích

covid-19 Spolupráce Studenti

Studenti Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat ve Fakultní nemocnici Plzeň, studenti Fakulty pedagogické budou hlídat děti zdravotnického personálu v nemocnici Privamed.

Bezmála padesát studentů Fakulty zdravotnických studií zareagovalo na výzvu Fakultní nemocnice, která po dobu trvání mimořádného vládního opatření potřebuje vypomoci se zajištěním péče. Nemocnice požadovala především studenty programů Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnický záchranář.

Fakulta zdravotnických studií ve středu 11. března výzvu zprostředkovala a den nato předala plzeňské fakultní nemocnici seznam studentů připravených posílit řady odborného personálu. "Velmi si vážíme iniciativy našich studentů, kteří velmi rychle zareagovali na naše výzvy," říká děkan Lukáš Štich. "Vzhledem k vývoji  budeme i nadále usilovat o zajištění pracovních sil v této mimořádné situaci i pro krajské nemocnice," doplňuje děkan FZS.

S hlídáním dětí zdravotnického personálu, a to v nemocnici Privamed, pomůžou od pondělí 16. března studenti Fakulty pedagogické.

„Jedná se o dobrovolnickou akci studentů. Vedení fakulty zprostředkovalo kontakt mezi nemocnicí a studenty, kteří sami celou akci zajišťují. Jsem na ně za to velmi hrdý. Sami akci organizují a myslím, že zasluhují velký respekt a uznání. Doufám, že se podaří v této problematické situaci nemocnici pomoci,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.

Privamed poskytuje pro hlídání vhodné prostory, jídlo a také zajistí pojištění pro děti i studenty. Ti budou dětem vytvářet program, který zaštítí vyučující katedry pedagogiky. Počínaje 16. březnem se bude jednat o devítičlennou skupinu dětí, především v předškolním věku. Kromě hraček, které již jsou v místě, si děti mohou přinést i své hračky z domova.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

13. 03. 2020


Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

Celouniverzitní

23. 02. 2021

Úspěch katedry historických věd Fakulty filozofické. Publikace popisuje britsko-dominiální vztahy

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

01. 03. 2021

Díky projektu DESING+ opět poznaly desítky studentů, co je mezioborová spolupráce

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta strojní

25. 02. 2021