Studenti Fakulty zdravotnických studií posílili nelékařský personál a zásobili rouškami záchranáře

covid-19 Studující Veřejnost

Byť studenti byli nuceni kvůli mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR opustit své standardní výukové prostory a začít plnit své povinnosti z domova, neváhali a zapojili se aktivně a posílili zdravotnický personál v nemocnicích. Podpořili také záchranáře.

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity vzdělává nelékařské zdravotnické pracovníky. Ti se již od prvního dne vyhlášení nouzového stavu, napříč všemi obory a ročníky, dobrovolně hlásí k výpomoci ve zdravotnických zařízeních, aby podpořili své budoucí kolegy na odděleních akutní i standardní lůžkové péče, pracovištích radiologie, fyzioterapie a jiných. Na dvě stovky studentů posílily zdravotnický personál napříč Plzeňským a také Karlovarským krajem. V tomto ohledu byl největší zájem o studenty oborů Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnický záchranář.

Kromě nich se aktivně zapojili také studenti oboru Ergoterapie. Reagovali na žádost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, která v odpovědi na nabídku pomoci požádala o dva tisíce roušek. Během jednoho jediného týdne ušila skupina ergoterapeutů na sedm set roušek a ve své činnosti i nadále pokračuje.

„Ergoterapeuté z druhého ročníku mě sami aktivně oslovili s nabídkou pomoci při šití roušek či hlídání dětí zdravotníků. Jejich nabídku jsme tlumočili Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, která je naším dlouholetým partnerem ve vzdělávání studentů, a nyní se rozhodla velkorysé nabídky našich studentů využít. Velmi si iniciativy ergoterapeutů vážím, stejně jako si vážím aktivity všech studentů, kteří se v této nelehké době rozhodli podpořit zdravotnické pracovníky. Je to pro ně významná praxe a zároveň jsou jasným důkazem toho, o co se na fakultě snažíme, tedy ukázat, že zdravotnické povolání je mnohem více než jen povolání, že je to důležité společenské poslání,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

25. 03. 2020