ZČU zlepšuje podporu distanční výuky. Nové funkce mohou využívat i další vysoké školy

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Od čtvrtka 26. března mají vyučující na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) možnost využít novou podporu distanční výuky. Díky propojení univerzitního systému IS/STAG s nejčastěji používanými aplikacemi pro on-line výuku mohou učitelé takřka na jedno kliknutí založit skupinu studentů a vytvořit si tak místo pro výuku. Po víkendových testech je nová funkce studijní agendy IS/STAG dostupná i pro dalších čtrnáct univerzit v ČR, které tento systém využívají.

V době zrušené kontaktní výuky využívají učitelé vysokých škol nejrůznější e-learningové nástroje. Potřebují přitom mít v těchto platformách vytvořené „místo“, kde mohou se studenty pracovat. Týmu vývojářů Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV) ZČU se podařilo propojit univerzitní systém IS/STAG s nejčastěji používanými aplikacemi: G-Suite (Google Groups a Google Classroom), Microsoft Teams, Office 365 Groups a s dokumentovým úložištěm Alfresco. Už dříve systém obsahoval podporu také pro e‑learningový nástroj Moodle. Ve všech uvedených aplikacích lze nyní místo pro výuku snadno vytvořit. Všechny jejich funkce zůstávají zachovány.

Učitel si prakticky jedním kliknutím může pro svůj předmět ve vybraném nástroji vytvořit uzavřené místo pro výuku a k němu systém IS/STAG sám přiřadí studenty i další učitele předmětu. Poté všichni přiřazení obdrží odkaz na konkrétní místo výuky. Ten mají uživatelé k dispozici také v seznamu svých předmětů v portálu IS/STAG,“ popisuje novou funkci vedoucí vývojového týmu IS/STAG Petr Jiroušek. Vývojáři Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU na ní pracovali devět dní.

On-line výuka je tak pro uživatele výrazně jednodušší. Přímo na ZČU, kde se systém studijní agendy pro vysoké a vyšší odborné školy IS/STAG vyvíjí, bylo jen během jediného dne založeno na třicet výukových skupin. Systém přitom používá dalších jedenáct veřejných vysokých škol a tři soukromé. I ty tak nyní dostávají bezplatně novinku k dispozici.

Výuku na dálku se snaží usnadnit i další pracoviště ZČU. Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU zveřejnilo přehled nástrojů i metodická doporučení pro on-line výuku, Univerzitní knihovna rozšiřuje nabídku elektronických informačních zdrojů a CIV i jiná pracoviště zajišťují licence na programové vybavení pro domácí práci a on-line komunikaci.

Bližší informace jsou dostupné na webu IS/STAG.

Celouniverzitní

Šárka Stará

30. 03. 2020


Paměť národa zve studenty a zaměstnance ZČU na letní akce

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 07. 2020

Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020

Dětská univerzita Fakulty pedagogické hledá jméno pro maskota

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

17. 07. 2020