Univerzitní knihovna nepřestala fungovat ani během nouzového stavu

covid-19 Studenti Zaměstnanci

S ohledem na vládou ČR vyhlášený nouzový stav uzavřela Univerzitní knihovna Západočeské univerzity všechny své pobočky. Nicméně služby knihovny (nejen) pro akademické a vědecké pracovníky fungují dále, i když v omezené míře.

Knihovníci rádi pomohou s evidencí publikační činnosti, zajistí nákup knih, vypracují rešerše nebo zajistí výpůjčky knih z jiných knihoven formou meziknihovní výpůjční služby. Studentům i akademickým a vědeckým pracovníkům doporučuje knihovna využívat elektronické informační zdroje, jako jsou e-knihy, e-články a jiné, z pohodlí domova.

Vydavatelství funguje v běžném režimu a zajišťuje přidělování ISBN a DOI, vydávání publikací, recenzní řízení a podobně. Prodej knih probíhá přes e-shop vydavatelství. Zavřeno je Copycentrum na Borech, nicméně přijímá zakázky elektronicky po mailu tisk@uk.zcu.cz a vyzvednutí je možné po předchozí domluvě.

Podrobné informace naleznete na webu knihovny.

On-line studijní materiály

Celá řada nakladatelů se v této nepříjemné době rozhodla pomoci univerzitě i studentům a dočasně zpřístupnila nebo rozšířila svoji nabídku elektronických informačních zdrojů. Díky vzdálenému přístupu můžete ke studiu z pohodlí domova využívat širokou nabídku elektronických knih, článků nebo časopisů.

Na webu univerzitní knihovny najdete přehled tipů na zajímavé elektronické informační zdroje. Vybíráme některé z nich:

E-knihy nakladatelství Grada
Nakladatelství Grada otevřelo pro naši univerzitu přístup ke všem titulům e-knih na portálu BOOKPORT. Přístup do služby BOOKPORT s více než 5 200 tituly v českém jazyce potrvá do konce dubna.

Učebnice vydavatelství Elsevier
Vydavatelství Elsevier zpřístupnilo na platformě ScienceDirect do 20. května všechny svoje elektronické učebnice.

Databáze JSTOR
Do 30. června 2020 je rozšířen přístup do všech kolekcí databáze JSTOR. Vyzkoušejte vzdálený přístup k databázi JSTOR od Vás z domova.

Vzdělávací videa JoVe Science Education
Univerzitní knihovna rovněž získala přístup ke vzdělávacím videím JoVe Science Education.

Kramerius - online přístup k fondům Národní knihovny
Zaujmout by mohla i snaha Národní knihovny o zpřístupnění e-knih. Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou od 17.3. využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol.

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

31. 03. 2020


Podnikatelská soutěž Invest Day zná vítěze

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

26. 11. 2020

Na Fakultě pedagogické probíhá nový kurz pro učitele žáků-cizinců

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 11. 2020

Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020