​Západočeská univerzita dodala ochranné štíty pro zdravotníky v Karlovarském kraji

COVID-19 Spolupráce Univerzita

​Na 100 ochranných štítů obdržel Karlovarský kraj od Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity (FEL ZČU) v Plzni. Ochranné pomůcky, které budou dodány našim zdravotníkům, vznikají metodou řezání laserem. Ta je ve srovnání s 3D tiskem výrazně rychlejší a umožňuje výrobu podstatně zmnohonásobit.
„Velice si vážíme spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která je díky svému vybavení schopna vyrábět ochranné pomůcky pro všechny, co stojí v první linii a vystavují se dennodenně riziku nákazy koronavirem. Kromě roušek a respirátorů tak můžeme naše zdravotníky vybavit i ochrannými štíty, za což jsme skutečně moc rádi a patří jim naše velké poděkování. Studenti navíc dokázali jejich výrobu ještě zefektivnit, takže pokud budou mít dostatek potřebného materiálu, budou moci dodávat ochranné štíty v daleko větším množství všem záchranným složkám,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Ochranné štíty, které vznikají na Fakultě elektrotechnické, se skládají ze dvou dílů. Průhledná část o šíři 1 milimetru je z polykarbonátu, na flexibilní pásku kolem hlavy je použit polypropylen. Řešení navrhli studenti doktorského studia, kteří jsou společně s několika zaměstnanci do výroby zapojeni. Rychlost výroby metodou řezání laserem je ve srovnání s 3D tiskem více jak 24násobná. „K výrobě štítů studenti využívají infrastrukturu připravované studentské dílny a laboratoře „Student Makerspace“. Pro zájemce, kteří by je chtěli ve výrobě následovat, zveřejnili návod na webu Thingiverse,“ doplnil děkan fakulty profesor Zdeněk Peroutka.

Fakulta elektrotechnická

tisková zpráva Karlovarského kraje

13. 04. 2020


Nā teawa te kōrero nei / Tohle mi řeka pověděla...

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

05. 05. 2020

Západočeská univerzita přešla na zmírněný režim

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

27. 04. 2020

Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

07. 05. 2020