Také Univerzita třetího věku je online. Chce doučit všechny předměty

covid-19 Studium Veřejnost

Přednášející i posluchači zůstali kvůli koronavirové pandemii doma, streamování přednášek se postupně rozšířilo z Plzně i do poboček v Plzeňském a Karlovarském kraji a rychle se ujalo.

Posluchači Univerzity třetího věku ZČU se kvůli nouzovému stavu ocitli ve stejné situaci jako studenti Západočeské univerzity. Jim ani jejich přednášejícím nezbývá než pokračovat ve výuce z domova. Ale podle vedoucí Univerzity třetího věku Magdaleny Edlové se senioři i přednášející dokázali rychle přizpůsobit a výpadek výuky nebyl dlouhý. „Přednášky se už od 7. dubna konají online přes Google Meet a zájem o ně je velký,“ říká Magdalena Edlová s tím, že online výuka začínala v Plzni, ale postupně se rozšiřuje do dalších poboček v celém Plzeňském a Karlovarském kraji. „Ve čtvrtek se bude první online přednáška na téma Regionální historie konat v Klatovech, v pátek se přidají Mariánské Lázně. V Horažďovicích a Sokolově se už přednášky konaly,“ dodává.

Než každá přednáška Univerzity třetího věku začne, dostanou posluchači mailem studijní oporu - podklady, zpracované přednášejícím. „Ti, kteří přednášku sledují, si pak nemusejí dělat tolik poznámek, a těm, kteří se nepřipojí, pak podklady přednášku nahradí,“ vysvětluje Magdalena Edlová. Na závěr přednášek mohou posluchači pokládat přednášejícím dotazy. Ti přednášející, kteří online kurzy vést nemohou, posluchačům připravují alespoň studijní podklady. „Snažíme se tímto způsobem doučit všechny předměty, které máme aktuálně v nabídce,“ dodává Magdalena Edlová.

Online kurzy mají dobrý ohlas a posluchači si je chválí. Ohlasy se k organizátorům dostávají mailem, po facebooku i při chatu po přednáškách. „V pátek jsem se zúčastnila virtuální přednášky astronomie s panem Lumírem Honzíkem. Bylo to moc pěkné, podobně jako přednáška přímo v učebně. Určitě pomůže a je zajímavé, když si kromě čtení textu můžeme poslechnout živý výklad a prohlédnout fotografie a obrázky, které nám umožní si probíranou látku také představit. Panu Honzíkovi asi trochu chyběly reakce studentů, ale věřím, že ostatní sledovali výklad stejně pozorně jako já,“ napsala studentka ze Sokolova.
„Děkuji za dnešní přednášku paní Chmelířové a za vaši organizaci! Nemělo to chybu! Díky moc a byla jsem nadšena! Oceňuji vaši námahu toto vše zařídit!“ souhlasila další z posluchaček.

Univerzita třetího věku působí na Západočeské univerzitě už od roku 1992. Studium je součástí celoživotního vzdělávání a je určeno seniorům a lidem ve třetím stupni invalidního důchodu, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti a udržovat svoji duševní aktivitu. Univerzita je vzdělává v deseti městech Plzeňského a pěti městech Karlovarského kraje. Její pobočky najdete v Plzni, Klatovech, Tachově, Stříbře, Zbirohu, Spáleném Poříčí, Rokycanech, Dobřanech, Plasích, Horažďovicích, Chebu, Aši, Sokolově, Karlových Varech a Mariánských Lázních.

Univerzita třetího věku

Pavel KORELUS

22. 04. 2020


RICE dalo podobu inteligentním průmyslovým systémům budoucnosti

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

16. 02. 2021

Technická olympiáda se uskutečnila online

Další vzdělávání Soutěž Spolupráce

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Platforma KnowING HUB podpoří spolupráci firem a výzkumných institucí

Spolupráce Transfer Věda

Fakulta aplikovaných věd

17. 02. 2021