Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Díky spolupráci Fakulty zdravotnických studií a Fakulty pedagogické s Odborem operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky vznikl zajímavý formát pomoci veřejnosti. Videoseriál v produkci týmu pod vedením plk. Heleny Sovákové, jehož úvodní díl můžete zhlédnout, si klade za cíl pomáhat občanům zvládat obtíže a obavy spojené nejen se změnami v souvislosti s COVID-19.

Zástupci obou fakult vytvořili sérii základních technik, které využívají propojení mysli a těla k udržení fyzické i duševní pohody. Tyto jednoduché, ale efektivní psychomotorické techniky, určené co nejširší populaci včetně dětí a seniorů, lze úspěšně využívat ke zvládnutí náročných životních situací vyvolaných například aktuálními změnami. 

Jednotlivá videa budou postupně zveřejňována v médiích a na sociálních sítích. Na první video se podívejte na Facebooku.

Fakulta pedagogická se úspěšně spolupodílí na tvorbě programu podpory, navazujícím na činnosti Odboru operační psychologie, včetně tří telefonických linek psychologické pomoci veřejnosti. Linky 973 255 140, 973 255 141 a 973 255 142 mohou v případě obtížné životní situace využívat studenti a zaměstnanci Fakulty pedagogické i celé Západočeské univerzity v Plzni, a to denně od 7:00 do 24:00 hodin. Linky nejsou zpoplatněny.

Fakulta zdravotnických studií vedle toho i nadále posiluje nelékařské zdravotnické pracovníky ve Fakultní nemocnici v Plzni i dalších krajských nemocnicích, které se pozvolna navrací k běžnému provozu. Dobrovolníci z řad studentů působí napříč nemocnicemi v celém kraji s přesahem do Karlovarského kraje.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

07. 05. 2020


Student Fakulty elektrotechnické získal prestižní Cenu Becquerel za jaderný výzkum

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

16. 07. 2020

V Plzni na Borských polích vznikl největší mural art v kraji

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 07. 2020

Profesor Daniel Mayer slaví významné životní jubileum

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

04. 08. 2020