Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

covid-19 Spolupráce Veřejnost

Díky spolupráci Fakulty zdravotnických studií a Fakulty pedagogické s Odborem operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky vznikl zajímavý formát pomoci veřejnosti. Videoseriál v produkci týmu pod vedením plk. Heleny Sovákové, jehož úvodní díl můžete zhlédnout, si klade za cíl pomáhat občanům zvládat obtíže a obavy spojené nejen se změnami v souvislosti s COVID-19.

Zástupci obou fakult vytvořili sérii základních technik, které využívají propojení mysli a těla k udržení fyzické i duševní pohody. Tyto jednoduché, ale efektivní psychomotorické techniky, určené co nejširší populaci včetně dětí a seniorů, lze úspěšně využívat ke zvládnutí náročných životních situací vyvolaných například aktuálními změnami. 

Jednotlivá videa budou postupně zveřejňována v médiích a na sociálních sítích. Na první video se podívejte na Facebooku.

Fakulta pedagogická se úspěšně spolupodílí na tvorbě programu podpory, navazujícím na činnosti Odboru operační psychologie, včetně tří telefonických linek psychologické pomoci veřejnosti. Linky 973 255 140, 973 255 141 a 973 255 142 mohou v případě obtížné životní situace využívat studenti a zaměstnanci Fakulty pedagogické i celé Západočeské univerzity v Plzni, a to denně od 7:00 do 24:00 hodin. Linky nejsou zpoplatněny.

Fakulta zdravotnických studií vedle toho i nadále posiluje nelékařské zdravotnické pracovníky ve Fakultní nemocnici v Plzni i dalších krajských nemocnicích, které se pozvolna navrací k běžnému provozu. Dobrovolníci z řad studentů působí napříč nemocnicemi v celém kraji s přesahem do Karlovarského kraje.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

07. 05. 2020


Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

V mezinárodní soutěži Student Academy vyhrála cyklistická helma od studentky Sutnarky

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2020

Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020