Česko-bavorský workshop proběhl letos on-line

Cooperation Students Study

Jako každoročně se v polovině května uskutečnil závěrečný workshop certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region. Původně měli studenti ZČU vyjet na několik dní na partnerskou univerzitu do Řezna a v rámci komunikační praxe společně s bavorskými studenty představit a vzájemně diskutovat přeshraniční témata své dvousemestrální práce. Kvůli zavřeným hranicím bylo ale potřeba improvizovat a workshop se nakonec uskutečnil on-line prostřednictvím dvoudenní videokonference.

Program on-line workshopu v němčině začínal ve čtvrtek 14. května v 10:00, kdy pronesla úvodní slovo garantka certifikátového programu Daniela Blahutková. Následovala přednáška bavorského hosta a diskuze, načež vždy tři studenti představili své prezentace. Po přednáškách i prezentacích se rozběhla živá diskuze, do níž se zapojovali postupně všichni studenti, což bedlivě kontrolovala garantka předmětu Kulturní praxe v příhraničí Lada Wagnerová. Jazykovou stránku projevu sledovala rodilá mluvčí Julie Průcha-Wittmann a celou videokonferenci moderovala Jitka Paitlová.

Velké poděkování patří nejen dobře připraveným studentům, ale také dvěma bavorským hostům, kteří se s námi podělili o autentické zkušenosti z druhé strany (toho času uzavřené) hranice. Ve čtvrtek byl hostem Karl Reitmeier, bavorský novinář píšící o českých tématech, který s certifikátovým programem na ZČU pravidelně spolupracuje. V pátek 15. května se role hosta ujal Dominik Fechner, student univerzity v Řezně, který certifikát na bavorské straně absolvoval minulý rok a dokonce byl v zimním semestru tohoto akademického roku studentem na Erasmu na katedře filozofie v Plzni. Aktuální postřehy hostů z Bavorska vhodně doplnily prezentace studentů na téma česko-bavorské pracovní právo, hospodářské vztahy, dopravní spojení, pivní produkce, výuka jazyků či barokní umění.

Certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region byl pilotně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj. Nyní máme úspěšně za sebou již třetí rok a těšíme se na další. Studenti celé univerzity si mohou zapsat vybrané doplňkové předměty a získat certifikát k diplomu. 

Více informací na facebooku a webu katedry filozofie.

Gallery


Faculty of Arts

Naděžda Hlaváčková

01. 06. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021