Nahlédněte s novou publikací do dějin Plzně a Plzeňského kraje

Studenti Studium Veřejnost

Učebnice regionálních dějin vznikla ve spolupráci Fakulty pedagogické a univerzitního vydavatelství. Zakoupit ji můžete na e-shopu univerzitního nakladatelství.

Vypravte se spolu s novou knihou Dějiny Plzně a Plzeňského kraje: učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti na pouť regionálními dějinami. Průvodcem na cestě historií našeho regionu vám kromě autorky Evy Muškové budou i Spejbl a Hurvínek nebo plzeňská chrtice.

Učebnice regionálních dějin vznikla ve spolupráci Fakulty pedagogické a univerzitního vydavatelství. Kniha je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Oslovit by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. „Jejím cílem a přáním bylo vytvořit publikaci, která by atraktivní a poutavou formou seznámila žáky, studenty, ale i dospělé s dějinami plzeňského regionu od pravěku do konce 20. století,“ uvedla autorka knihy Eva Mušková.

Text knihy doprovází zdařilé a nápadité ilustrace Pavlíny Jáchimové, absolventky studia výtvarné kultury na Fakultě pedagogické, která se rovněž postarala o grafický návrh obálky a další předtiskové úpravy.

Kniha je výsledkem autorčiny několikaleté práce. První vydání vyšlo ještě jako neprodejné, nicméně aktuální druhé vydání si můžete zakoupit na e-shopu univerzitního nakladatelství a nechat si knihu poslat až k vám domů.

Stejně tak si můžete zakoupit Dějiny Plzně a Plzeňského kraje. Pracovní sešit a Metodiku výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje, jež učebnici doplňují.

Pracovní sešit obsahuje různorodé úkoly, které kladou důraz na slovní i výtvarnou kreativitu žáků a studentů. Metodika se pak zabývá problematikou výuky regionálních dějin na základních školách a přináší zevrubný přehled literatury k dějinám Plzně a Plzeňského kraje. Spíše teoretické kapitoly jsou doplněny konkrétními návrhy projektů, které nabízejí jednu z možných cest, po níž se mohou regionální dějiny do škol vydat.

Galerie


obsah

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

17. 06. 2020


Studentky na běžkách vybojovaly stříbro a bronz

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

05. 02. 2021

Koncept Plzeňské fakultní školy propojí studenty a akademiky s učiteli v regionu

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

Západočeská univerzita vytvoří plán rovných příležitostí

Etika Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 02. 2021