Nahlédněte s novou publikací do dějin Plzně a Plzeňského kraje

Studenti Studium Veřejnost

Učebnice regionálních dějin vznikla ve spolupráci Fakulty pedagogické a univerzitního vydavatelství. Zakoupit ji můžete na e-shopu univerzitního nakladatelství.

Vypravte se spolu s novou knihou Dějiny Plzně a Plzeňského kraje: učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti na pouť regionálními dějinami. Průvodcem na cestě historií našeho regionu vám kromě autorky Evy Muškové budou i Spejbl a Hurvínek nebo plzeňská chrtice.

Učebnice regionálních dějin vznikla ve spolupráci Fakulty pedagogické a univerzitního vydavatelství. Kniha je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Oslovit by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. „Jejím cílem a přáním bylo vytvořit publikaci, která by atraktivní a poutavou formou seznámila žáky, studenty, ale i dospělé s dějinami plzeňského regionu od pravěku do konce 20. století,“ uvedla autorka knihy Eva Mušková.

Text knihy doprovází zdařilé a nápadité ilustrace Pavlíny Jáchimové, absolventky studia výtvarné kultury na Fakultě pedagogické, která se rovněž postarala o grafický návrh obálky a další předtiskové úpravy.

Kniha je výsledkem autorčiny několikaleté práce. První vydání vyšlo ještě jako neprodejné, nicméně aktuální druhé vydání si můžete zakoupit na e-shopu univerzitního nakladatelství a nechat si knihu poslat až k vám domů.

Stejně tak si můžete zakoupit Dějiny Plzně a Plzeňského kraje. Pracovní sešit a Metodiku výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje, jež učebnici doplňují.

Pracovní sešit obsahuje různorodé úkoly, které kladou důraz na slovní i výtvarnou kreativitu žáků a studentů. Metodika se pak zabývá problematikou výuky regionálních dějin na základních školách a přináší zevrubný přehled literatury k dějinám Plzně a Plzeňského kraje. Spíše teoretické kapitoly jsou doplněny konkrétními návrhy projektů, které nabízejí jednu z možných cest, po níž se mohou regionální dějiny do škol vydat.

Galerie


obsah

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

17. 06. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

19. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (8)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 11. 2020