Plzeň vyhlásila výzvu č. 2020 programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Transfer Univerzita Veřejnost

Plzeňské podnikatelské vouchery podporují spolupráci podniků a výzkumných organizací a jsou jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzeňské metropolitní oblasti. Výzva č. 2020 navazuje na již úspěšně realizované programy, které proběhly v předcházejících letech.

Na program jsou pro výzvu v roce 2020 alokovány prostředky ve výši 1 mil. Kč. Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, které poskytne výzkumná organizace a jejichž výsledky podniky potřebují na plánované inovační aktivity.
Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 procent, velké podniky pak o dotaci až 40 procent, nejvýše však 120 tis. Kč. Subjekty, které využijí multioborových (komplexních) služeb, tj. služeb, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, mohou požádat o dotaci až do výše 180 tis. Kč.

V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti. Podniky budou mít možnost získat dotaci na služby od výzkumných organizací se sídlem rovněž v Plzeňské metropolitní oblasti, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru
  • vývoj softwaru
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru
  • návrh designu výrobků

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2020 do 1. 10. 2020.

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti do výzvy č. 2020 jsou k dispozici na www.bic.cz/vouchery2020.

Projekt na ZČU administruje odbor Transfer a smluvní výzkum. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Čiháková, cihakov@rek.zcu.cz , 37763 1067.

Galerie


Celouniverzitní

Radana Polešáková

22. 06. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (10)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Ústav jazykové přípravy pomůže s angličtinou dětem i učitelům

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

13. 11. 2020