Plzeň vyhlásila výzvu č. 2020 programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Transfer University Public

Plzeňské podnikatelské vouchery podporují spolupráci podniků a výzkumných organizací a jsou jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzeňské metropolitní oblasti. Výzva č. 2020 navazuje na již úspěšně realizované programy, které proběhly v předcházejících letech.

Na program jsou pro výzvu v roce 2020 alokovány prostředky ve výši 1 mil. Kč. Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, které poskytne výzkumná organizace a jejichž výsledky podniky potřebují na plánované inovační aktivity.
Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 procent, velké podniky pak o dotaci až 40 procent, nejvýše však 120 tis. Kč. Subjekty, které využijí multioborových (komplexních) služeb, tj. služeb, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, mohou požádat o dotaci až do výše 180 tis. Kč.

V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti. Podniky budou mít možnost získat dotaci na služby od výzkumných organizací se sídlem rovněž v Plzeňské metropolitní oblasti, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru
  • vývoj softwaru
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru
  • návrh designu výrobků

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2020 do 1. 10. 2020.

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti do výzvy č. 2020 jsou k dispozici na www.bic.cz/vouchery2020.

Projekt na ZČU administruje odbor Transfer a smluvní výzkum. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Čiháková, cihakov@rek.zcu.cz , 37763 1067.

Gallery


University-wide

Radana Polešáková

22. 06. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021