Letošní letní škola Homo Economicus byla ve znamení ekologicky šetrného hospodaření

Studium Univerzita Veřejnost

V týdnu od 13. do 17. července se uskutečnil v pořadí již devátý ročník prázdninové dětské školy Homo Economicus. Letošní téma znělo Šetrně k přírodě aneb zelená ekonomika.

Podobně jako v minulých ročnících představovalo pětidenní studium na letní škole analogii pěti let studia na vysoké škole. Hlavním prvkem výuky byla týmová práce na projektech recyklace odpadu, které byly poslední den prezentovány a obhajovány před zkušební komisí složenou z lektorů letní školy. Všech dvacet úspěšných absolventů ve věku od osmi do šestnácti let se zúčastnilo slavnostní závěrečné promoce.

Během týdne studenti absolvovali množství předmětů, které propojovaly ekonomickou a ekologickou tematiku. Účastníci se dozvěděli zajímavosti například o hospodaření s odpady či vodou, o zelené dopravě nebo zeleném cestovním ruchu. Další předměty přesahovaly do jiných oblastí jako je právo a ekologie nebo ekologická stopa. Organizátoři nezapomněli ani na tradiční hodinu zaměřenou na první pomoc nebo procvičení angličtiny. Studenti netrávili čas jenom ve třídách, v rozvrhu měli zařazené také odpolední venkovní pohybové aktivity a čtvrteční celodenní vycházku po vodních plochách v okolí univerzity.

Nabyté znalosti předvedli letošní účastníci poslední den při závěrečné zkoušce, jejíž součástí byla obhajoba společného projektu. Letní škola byla tradičně zakončena slavnostní promocí, kde diplomy předával proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř. Při slavnostní promoci byli autoři nejlepších projektů oceněni drobnými dárky od Plzeňských městských dopravních podniků a Čisté Plzně.
Již nyní se těšíme na jubilejní desátý ročník. Více informací o Letní škole HOMO ECONOMICUS se dozvíte na jejích webových stránkách.

Letní škola se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020 a statutárního města Plzeň v rámci programu Plzeň – univerzitní město.

    

Galerie


Fakulta ekonomická

Alena Palacká, Olga Šlechtová Sojková

20. 07. 2020


Katedra geografie Fakulty ekonomické se podílí na přípravě pocitové teplotní mapy Plzně

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta ekonomická

31. 07. 2020

Výzkumníci centra RICE zjišťují, jak bojovat umělou inteligencí s koronavirem

COVID-19 Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

08. 07. 2020

Univerzita třetího věku učí, jak cvičit doma. Přidat se může každý

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 08. 2020