Grilování s děkanem FZS

10 September

10. září, 13:30

Fakulta zdravotnických studií, Husova 664/11

Absolventi Studenti Zaměstnanci

Po úspěšném loňském prvním ročníku se vrací Grilování s děkanem Fakulty zdravotnických studií.

Vstup: volný, po přihlášení
Určeno pro: studenti, zaměstnanci, absolventi
Více informací na: https://www.facebook.com/events/3733162830033445/?active_tab=about

Děkan FZS Lukáš Štich přivítá v prostorách vnitrobloku fakulty studenty, absolventy a akademické pracovníky, kteří si budou moci užít netradiční grilování a společně tak oslaví příchod nového akademického roku.
Srdečně jsou zváni také noví studenti, kteří mají jedinečnou možnost poznat se osobně s vedením fakulty a sblížit se s kolegy z vyšších ročníků.

Svoji účast potvrzujte na email koreisov@fzs.zcu.cz, nebo tlačítkem Zúčastním se na facebooku, ať víme, s kým počítat na občerstvení.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

10. 09. 2020, 13:30


26 February
Seminář Věda Zaměstnanci

Otevřený přístup a otevřená data na ZČU

online


Celouniverzitní

26. 02. 2021, 10:00

14 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

Google Meet


Celouniverzitní

14. 01. 2021, 09:00

11 February
Seminář Studium Zaměstnanci

Moderovaná online diskuse na téma Hybridní výuka

online


Celouniverzitní

11. 02. 2021, 15:00