Zimní semestr se blíží. Respektujte základní hodnoty, obrací se na studenty prorektorka

COVID-19 Studenti Studium

Studenti s pozitivním testem na SARS CoV-2 nebo v karanténě mají informovat studijní oddělení. Pokud se výuky zúčastní více než 100 lidí, budou muset mít roušky. I taková opatření přinese nový akademický rok.

Studenti Západočeské univerzity, kteří se připravují na zimní semestr nadcházejícího akademického roku, obdrželi dopis od prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost Blanky Šedivé. Seznamuje je s tím, jak aktuální epidemiologická situace ovlivní výuku a co studenty čeká.

Omezení, která budou na univerzitě platit, jsou dána Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a vnitřními normami ZČU. Například výuka ve vnitřních prostorech bude probíhat tak, aby počet osob v místnosti nepřekročil limit 500, a pokud bude v místnosti více než 100 osob, bude povinné použití roušek. „Doporučujeme používat roušky i v ostatních případech, chráníme tím nejen sebe, ale především ty, jejichž imunita je oslabena,“ apeluje prorektorka. Studentům také doporučuje pobývat ve vnitřních prostorech jen po nezbytně nutnou dobu, aby nedocházelo ke shromažďování příliš velkého počtu osob, a také pravidelně větrat místnosti. 

Povinné nošení roušek se týká i kolejí a další důležitá informace říká, jak se mají chovat studenti, kteří onemocní. Pokud se podrobí  testu na přítomnost SARS CoV-2 a výsledek bude pozitivní nebo jim bude nařízena karanténa, mají o tom telefonicky nebo e-mailem informovat studijní oddělení jejich fakulty.

„Pokud na sobě pociťujete příznaky počínajícího infekčního onemocnění nebo pokud jste byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, kontaktujte neprodleně telefonicky svého registrujícího praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte dále podle jejich instrukcí,“ doporučuje prorektorka.

Informace o případných opatřeních směřujících k celé univerzitě budou rozesílány hromadným e-mailem a zveřejněny na speciálním webu, který vznikl v březnu.

„Naším cílem je umožnit všem studentům v co největší míře aktivní účast na prezenční výuce. Věříme, že osobní kontakt s vyučujícími je ve vysokoškolském vzdělávání nezastupitelný a že přednášky, cvičení a semináře jsou nejvíce obohacující právě osobní aktivní přítomností všech účastníků. Vzájemnou přímou interakci vyučujících a studentů považujeme za stěžejní impuls pro kvalitní vysokoškolské vzdělávání ve všech oborech.
Respektujte, prosím, na univerzitě i ve svém volném čase v souvislosti s celostátní i lokální epidemiologickou situací základní hodnoty, ke kterým se Západočeská univerzita hlásí. Jsme otevření, seriózní vůči svému okolí i vůči sobě. Uvědomujeme si, že jako členové akademické obce reprezentujeme Západočeskou univerzitu jako nositele vzdělanosti, odpovědnosti a kritického myšlení,“
dodává prorektorka Šedivá.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

04. 09. 2020


Expedice Z101 vyrazí na cestu se záštitou rektora ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

24. 08. 2020

NTC zahájilo provoz česko-izraelského výzkumného a vývojového centra pro obnovitelnou energii

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

18. 09. 2020

Fakulta zdravotnických studií zve na tradiční konferenci

Další vzdělávání Konference Výstava

Fakulta zdravotnických studií

24. 08. 2020