Na Jaderných dnech se bude diskutovat o novém jaderném zdroji pro ČR

Conference Press Release Public

Nejen mladým lidem, kteří hledají perspektivní obor studia a práce, jsou určeny Jaderné dny, které již podesáté pořádají společně ŠKODA JS, Západočeská univerzita a CENEN (Czech Nuclear Education Network). Opatření v boji s koronavirem způsobila, že se letošní ročník koná nikoli na jaře, ale v podzimním termínu od 23. září do 27. října. Série přednášek i výstava věnovaná jaderné energetice mají za cíl přiblížit oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol.

Cílem je společně s mladými lidmi hledat odpovědi na aktuální otázky nejen jaderné energetiky, jako jsou například energetické problémy současnosti, bezpečnost jaderné energie a její vliv na ekologii a mnoho dalších. Kromě cyklu přednášek a seminářů k tomu slouží také tradiční výstava v přízemí Fakulty strojní Západočeské univerzity. Zájemci si tu budou moci prohlédnout konkrétní zařízení i modely a vizualizace různých součástí jaderných elektráren i výzkumu. Najdou zde také strojní části jaderných reaktorů, včetně modelů palivových článků, přístroje k měření radioaktivity, sami budou moci zjistit, jaká je radioaktivita běžně se vyskytujících látek, jako jsou dřevo, sklo apod. Svými exponáty se na výstavě podílí řada firem z ČR i ze zahraničí. Výstava je volně přístupná studentům i veřejnosti po celou dobu konání Jaderných dnů.

Úvodní konference, kterou Jaderné dny začínají, se koná od 23. do 24. září, letos pod názvem Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020. Určitě zaujme nejen studenty a budoucí zájemce o obor, sejdou se tu i odborníci, kteří již v jaderné energetice působí. Téma je stále aktuálnější s tím, jak se blíží další etapa přípravy budování nového jaderného zdroje, který je nezbytnou podmínkou budoucí energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Na plenárním zasedání vystoupí zástupci investora ČEZ, Ministerstva průmyslu a obchodu, předsedkyně Státního úřadu pro jadernu bezpečnost Dana Drábová, generální ředitel ŠKODA JS František Krček a další odborníci. V sekcích potom promluví reprezentanti potenciálních dodavatelů z Ruska, Koreje, Francie a Číny i představitelé významných českých podniků, které jsou připraveny se na projektu podílet. Samostatné odborné sekce jsou věnovány novým materiálům a technologiím pro jadernou energetiku, vyřazování jaderných elektráren, dlouhodobému skladování radioaktivního odpadu, turbínám pro jaderné elektrárny a odběru tepla pro dálkové vytápění.

Pro středoškoláky jsou vedle výstavy určeny dopolední semináře, které proběhnou od 30. září do 27. října. Mladí lidé se na nich dozvědí o historii a současném stavu jaderné energetiky, o jejím místě v energetickém mixu i o jejím spojení s ekologií. Nebudou jen pasivními posluchači, cílem je probudit jejich reakci a perspektivní zájem o studium nejen jaderných, ale obecně technických oborů. Na dopolední přednášky pro studenty středních škol vždy navazují soutěže, jejichž vítězové vyhrávají tablet. Zkušenosti předchozích ročníků ukazují, že studenti v soutěži projevují velkou snahu a především její praktická část je vždy velmi pohltí.

„Na Západočeské univerzitě se už přes šedesát let vzdělávají špičkoví odborníci v oblasti jaderné energetiky, kteří ve své pracovní praxi zajišťují spolehlivost a bezpečnost provozu jaderných elektráren. O tom, že toto téma stále studenty přitahuje, svědčí například i to, že Jiří Závorka, student na katedře elektroenergetiky a ekologie Fakulty elektrotechnické, zpracoval návrh lepšího skladování spotřebovaného jaderného paliva, za který letos v létě získal Cenu Becquerel, udělovanou Velvyslanectvím Francie. Jsem proto rád, že Jaderné dny, které poskytují studentům i veřejnosti příležitost získat aktuální informace z tohoto oboru, se tradičně uskuteční na půdě naší univerzity,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Generální ředitel společnosti ŠKODA JS František Krček k tomu uvádí: „Energetika, a zejména ta jaderná, je obor nesmírně zajímavý a věřím, že také perspektivní.  Jsem přesvědčen, že rozhodnutím o budování nového jaderného zdroje se stane pro mladé lidi ještě zajímavější a přitažlivější. Jaderné elektrárny a jejich dodavatelé stejně jako výzkumná pracoviště budou potřebovat mladé, vysoce kvalifikované a zapálené odborníky, jimž se obor za jejich rozhodnutí odvděčí mimořádně zajímavou a pestrou nabídkou uplatnění. Ve společnosti ŠKODA JS se dlouhodobě věnujeme svým budoucím kolegům a kolegyním, oslovujeme mladé lidi již na středních školách. Spolupracujeme nejen s Fakultou strojní Západočeské univerzity a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a nově i s VUT Brno, ale také se středními průmyslovými školami a odbornými učilišti v Plzni a v Rokycanech, odkud k nám přichází tolik žádaní odborníci v řadě oborů. Jaderné dny jsou pro nás vždy příležitostí oslovit ty, kteří se teprve rozhodují a prohloubit zájem těch, kteří hledají v jaderné energetice svou perspektivu.“

Veškeré informace o letošních Jaderných dnech najdou zájemci na webových stránkách www.jadernedny.cz.

Gallery


Faculty of Mechanical Engineering

Šárka Stará, Jan Stolár

16. 09. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021