Studenty i zaměstnance ZČU provede nestandardním semestrem speciální webová stránka

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Průběžně aktualizované informace, omezení i důležitá doporučení najdete přehledně na jednom místě.

„Jak bude probíhat výuka v zimním semestru? Bydlím na kolejích, vztahují se na mě nějaká omezení?“ Také tyto otázky si mohou klást studenti před začátkem nového akademického roku, který bude jiný než ty předchozí. Po jarní zkušenosti je jisté, že také nadcházející zimní semestr ovlivní koronavirová pandemie, a Západočeská univerzita proto bude studenty neustále informovat o změnách i opatřeních, jež mohou ovlivnit jejich studium, a přinášet jim doporučení, jak sobě i vyučujícím pomoci zvládnout nestandardní situaci.

Speciální web zcu.cz/covid19 spustila Západočeská univerzita už na jaře a od té doby ho neustále aktualizuje. Kromě informací pro studenty ale přináší také informace pro zaměstnance, které může zajímat složení krizového štábu ZČU stejně jako to, jak postupovat, když jim  lékař vystavil e-neschopenku, ale s vedoucím mají domluvenou home office, nebo když je čeká plánovaná pracovní cesta do zahraničí a co dělat po návratu. Nechybí ani informace o provozu pracovišť ZČU během nouzových opatření, jež v současné době zasáhla například Odbor lidských zdrojů, Projektové centrum nebo Centrum informatizace a výpočetní techniky.

Pro studenty stejně jako pro zaměstnance platí základní pravidlo, pro něž se vžilo označení 3R – roušky, ruce a rozestupy, tedy používat roušky i nad rámec povinnosti, dodržovat rozestupy a dbát na hygienu rukou.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

17. 09. 2020


V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 04. 2021

Menza začne vydávat obědy bez objednávek

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Výzkumné centrum NTC startuje projekt zaměřený na budoucí epidemické hrozby

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 03. 2021