MŠ kardinála Berana otevírá další třídu

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Borská pobočka církevní Mateřské školy kardinála Berana v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici 36 otevře 1. října další třídu. Ke dvěma stávajícím třídám tak přibude třetí pro 24 dětí. Navýšení kapacity je možné díky rekonstrukci druhé poloviny přízemí budovy, kterou zajistila Západočeská univerzita. Celkem bude borskou pobočku školky, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské, navštěvovat 62 dětí. Při slavnostním otevření v úterý 29. září rozšířené školce požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub.

V naší pobočce na Borech budeme mít od října dvě humanitní třídy celkem pro 38 dětí a jednu třídu křesťanskou pro 24 dětí,“ popisuje ředitelka mateřské školy Petra Mayerová. Místo dosavadních 38 tak bude pobočku navštěvovat celkem 62 dětí.

Rozšíření školky, která v budově Západočeské univerzity funguje už od září 2017, bylo vyvoláno velkým zájmem rodičů o předškolní vzdělávání dětí, a to jak v humanitní třídě, kterou navštěvují děti zaměstnanců Západočeské univerzity, tak ve třídě křesťanské, určené pro další děti, a to z křesťanských i nevěřících rodin. Před rozšířením mohla mateřská škola uspokojit v přijímacím řízení pouze asi 20 procent uchazečů.

Školka dosud obývala polovinu přízemí budovy v Baarově ulici, rekonstrukce se odehrála téměř zrcadlově v druhé polovině přízemí - vznikl nový vchod a jedna třída včetně příslušenství. Lepší zázemí v podobě nových šaten a sprch získají také zaměstnanci. V prostoru dále vznikl sklad pomůcek a také ředitelna, přičemž ta dosavadní se změnila na sborovnu. Rekonstrukci, zahrnující stavební práce a nákup nábytku, financovala Západočeská univerzita, náklady činily 9,5 mil. Kč. Vybavení pomůckami zajistilo Biskupství plzeňské. Příprava trvala zhruba rok, vlastní realizace pak pět měsíců.

Mateřská škola kardinála Berana je církevní mateřskou školou, jejíž školní vzdělávací program je postaven na křesťanských hodnotách. V humanitních třídách jsou děti vedeny k základním hodnotám, jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. V křesťanské třídě školka pečuje také o osobní duchovní růst v ekumenickém duchu.

Galerie


Přítomné přivítala ředitelka školky Petra Mayerová.

Rozšířené školce požehnal biskup Tomáš Holub.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali rektor ZČu Miroslav Holeček a biskup Tomáš Holub.

Kromě rektora ZČU Miroslava Holečka (vpravo) byl přítomen také předseda Správní rady ZČU Václav Šimánek (druhý zprava) a kvestorka ZČU Marta Kollerová (třetí zprava).

Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 09. 2020


Výzkumné centrum NTC startuje projekt zaměřený na budoucí epidemické hrozby

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 03. 2021

Online veletrh iKariéra nabídne studentům a absolventům možnosti pracovního uplatnění

Absolventi Festival Studenti

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Menza začne vydávat obědy bez objednávek

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021