Profesor Pavel Drábek z FAV získal Stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Za vynikající a nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost získal profesor Pavel Drábek z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil jemu a dalším 26 osobnostem ocenění předal v pátek 25. září ve Valdštejnském paláci u příležitosti nadcházejícího Dne české státnosti.

„Všichni z vás, kteří tu sedíte, nějakým způsobem sloužíte. Obci, kraji, vlasti. Třeba tím, že jste připomínali, jak to bylo popravdě v minulosti. Třeba tím, že jste se postavili na stranu pravdy v okamžiku, kdy to nebylo vůbec jednoduché,“ pronesl Miloš Vystrčil.

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., patří mezi světově uznávané vědce v teorii nelineárních diferenciálních rovnic. Podílel se mimo jiné na objasnění Fredholmovy alternativy pro nelineární homogenní operátory a na alternativní variační definici jejich vlastních čísel. Je autorem nebo spoluautorem více než 200 odborných článků publikovaných v renomovaných matematických časopisech i sbornících a je také členem redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů. Jako hostující profesor působil na univerzitách po celém světě, mimo jiné v Římě, Memphisu, Granadě nebo Sydney. Pedagogické činnosti na českých vysokých školách se věnuje více než čtyři desetiletí. Na Fakultě aplikovaných věd ZČU vedl řadu let katedru matematiky a vychoval devět doktorandů. Je členem Učené společnosti České republiky a nositelem Čestné oborové medaile Bernarda Bolzana, kterou mu udělila Akademie věd za zásluhy v matematických vědách.

Při předávání Stříbrných pamětních medailí se stalo tradicí, že jeden z oceněných pronáší závěrečné slovo. Letos tento úkol přijal právě profesor Pavel Drábek, který nejprve jménem všech oceněných poděkoval a poté se obrátil k sálu Valdštejnského paláce:

„Naše životní osudy jsou velmi pestré. Jsou mezi námi lidé, díky jejichž osobní statečnosti v boji za demokracii, svobodu a lidská práva žijeme ve svobodné společnosti. Jsou zde také ti, kteří díky své pohotovosti a chladnokrevnému jednání zachránili lidský život. Mezi oceněnými jsou i úspěšní podnikatelé, kteří neváhali věnovat část výnosu ze svého podnikání ku prospěchu celé společnosti. Nechybí ani zástupci neziskového sektoru, kteří nezištně pomáhají seniorům či pracují s mládeží. Mezi oceněnými jsou významní umělci, vědci, učitelé, badatelé a publicisté. In memoriam byl oceněn nedávno zesnulý předseda Senátu, pan Jaroslav Kubera, který byl nejen dlouholetým a populárním regionálním politikem, ale také výraznou osobností parlamentní demokracie v celé České republice.

Vyjádřeno jazykem matematiky, tvoříme neprázdnou konečnou množinu navzájem různých prvků. Kromě udělené medaile ale máme přesto ještě něco společného. Skutečně, vědci, učitelé, badatelé a publicisté mají odhalování a šíření pravdy přímo v náplni své práce. Hudebníci se snaží o pravdivé vyjádření lidských citů a emocí. Bojovníci za demokracii a svobodu či za záchranu lidských životů často nasazovali pro pravdu svoje životy a mnozí je nakonec i obětovali. Podnikatelé, pracovníci v neziskových organizacích a politici si kladou za cíl pravdivě interpretovat stav společnosti a na tomto základě ji měnit k lepšímu. Je příznačné, že pamětní medaile se udělují v souvislosti s oslavou české státnosti, jejímž historickým heslem je Pravda vítězí‘.

Myslím, že dalším společným rysem, který nás spojuje, je jistý druh posedlosti našimi aktivitami. Život s námi proto nebyl jednoduchý, neboť jsme často nebyli ochotni dělat jakékoli kompromisy. Proto velký dík patří i všem našim nejbližším, kteří s námi měli trpělivost, a to zejména v dobách, kdy se nám nedařilo.

Ocenění, kterého se nám dnes dostalo, si velmi vážíme. Je pro nás nejen potvrzením toho, že naše dosavadní aktivity měly smysl, ale je také povzbuzením i závazkem pro další práci.“

Děkanka Fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová má z významného ocenění profesora Drábka upřímnou radost. „Panu profesorovi moc gratuluji a přeji mu hodně zdraví a sil pro šíření pravdy jazykem matematiky,“ říká.

Galerie


prof. Pavel Drábek s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

Stříbrná pamětní medaile předsedy Senátu.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

29. 09. 2020


Fyzioterapeuti z Fakulty zdravotnických studií prohlubují své zkušenosti v Berlíně

Hosté Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 10. 2021

Tandem nabízí novou aplikaci pro interaktivní prohlídky města

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Centrum výměny mládeže

04. 10. 2021

Školení představilo metodu SLE - Scaffolded Language Emergence

Další vzdělávání Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

04. 10. 2021

Fakulta elektrotechnická uzavřela strategické partnerství v oblasti měřicí techniky

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

13. 10. 2021

Profesor Kurt Gebauer z Fakulty pedagogické je Umělcem roku

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

06. 10. 2021