Profesor Pavel Drábek z FAV získal Stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Za vynikající a nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost získal profesor Pavel Drábek z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil jemu a dalším 26 osobnostem ocenění předal v pátek 25. září ve Valdštejnském paláci u příležitosti nadcházejícího Dne české státnosti.

„Všichni z vás, kteří tu sedíte, nějakým způsobem sloužíte. Obci, kraji, vlasti. Třeba tím, že jste připomínali, jak to bylo popravdě v minulosti. Třeba tím, že jste se postavili na stranu pravdy v okamžiku, kdy to nebylo vůbec jednoduché,“ pronesl Miloš Vystrčil.

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., patří mezi světově uznávané vědce v teorii nelineárních diferenciálních rovnic. Podílel se mimo jiné na objasnění Fredholmovy alternativy pro nelineární homogenní operátory a na alternativní variační definici jejich vlastních čísel. Je autorem nebo spoluautorem více než 200 odborných článků publikovaných v renomovaných matematických časopisech i sbornících a je také členem redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů. Jako hostující profesor působil na univerzitách po celém světě, mimo jiné v Římě, Memphisu, Granadě nebo Sydney. Pedagogické činnosti na českých vysokých školách se věnuje více než čtyři desetiletí. Na Fakultě aplikovaných věd ZČU vedl řadu let katedru matematiky a vychoval devět doktorandů. Je členem Učené společnosti České republiky a nositelem Čestné oborové medaile Bernarda Bolzana, kterou mu udělila Akademie věd za zásluhy v matematických vědách.

Při předávání Stříbrných pamětních medailí se stalo tradicí, že jeden z oceněných pronáší závěrečné slovo. Letos tento úkol přijal právě profesor Pavel Drábek, který nejprve jménem všech oceněných poděkoval a poté se obrátil k sálu Valdštejnského paláce:

„Naše životní osudy jsou velmi pestré. Jsou mezi námi lidé, díky jejichž osobní statečnosti v boji za demokracii, svobodu a lidská práva žijeme ve svobodné společnosti. Jsou zde také ti, kteří díky své pohotovosti a chladnokrevnému jednání zachránili lidský život. Mezi oceněnými jsou i úspěšní podnikatelé, kteří neváhali věnovat část výnosu ze svého podnikání ku prospěchu celé společnosti. Nechybí ani zástupci neziskového sektoru, kteří nezištně pomáhají seniorům či pracují s mládeží. Mezi oceněnými jsou významní umělci, vědci, učitelé, badatelé a publicisté. In memoriam byl oceněn nedávno zesnulý předseda Senátu, pan Jaroslav Kubera, který byl nejen dlouholetým a populárním regionálním politikem, ale také výraznou osobností parlamentní demokracie v celé České republice.

Vyjádřeno jazykem matematiky, tvoříme neprázdnou konečnou množinu navzájem různých prvků. Kromě udělené medaile ale máme přesto ještě něco společného. Skutečně, vědci, učitelé, badatelé a publicisté mají odhalování a šíření pravdy přímo v náplni své práce. Hudebníci se snaží o pravdivé vyjádření lidských citů a emocí. Bojovníci za demokracii a svobodu či za záchranu lidských životů často nasazovali pro pravdu svoje životy a mnozí je nakonec i obětovali. Podnikatelé, pracovníci v neziskových organizacích a politici si kladou za cíl pravdivě interpretovat stav společnosti a na tomto základě ji měnit k lepšímu. Je příznačné, že pamětní medaile se udělují v souvislosti s oslavou české státnosti, jejímž historickým heslem je Pravda vítězí‘.

Myslím, že dalším společným rysem, který nás spojuje, je jistý druh posedlosti našimi aktivitami. Život s námi proto nebyl jednoduchý, neboť jsme často nebyli ochotni dělat jakékoli kompromisy. Proto velký dík patří i všem našim nejbližším, kteří s námi měli trpělivost, a to zejména v dobách, kdy se nám nedařilo.

Ocenění, kterého se nám dnes dostalo, si velmi vážíme. Je pro nás nejen potvrzením toho, že naše dosavadní aktivity měly smysl, ale je také povzbuzením i závazkem pro další práci.“

Děkanka Fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová má z významného ocenění profesora Drábka upřímnou radost. „Panu profesorovi moc gratuluji a přeji mu hodně zdraví a sil pro šíření pravdy jazykem matematiky,“ říká.

Galerie


prof. Pavel Drábek s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

Stříbrná pamětní medaile předsedy Senátu.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

29. 09. 2020