Nová omezení na vysokých školách upravují i pobyt na kolejích

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Vláda ČR vydala v pondělí 12. října nové usnesení, kterým reaguje na vývoj koronavirové pandemie v ČR. Krizové opatření opět upravuje také provoz vysokých škol. Platí od 14. října do 1. listopadu.

I nadále platí zákaz osobní přítomnosti studentů při výuce a také osobní přítomnosti účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Platí také při zkouškách, pokud se jich v jeden čas zúčastní více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje pouze na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a nově také studentů, kteří vykonávají pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních či středních školách.

Novým krizovým opatřením měl být zákaz ubytování studentů vysokých škol na kolejích, pokud mají v ČR jiné bydliště. Týkat se neměl pouze těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost podle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, a těch, kteří se účastní zmíněné klinické a praktické výuky či praxe. Ministr školství Robert Plaga ale během dne oznámil, že se podařilo vyjednat výjimku a studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou na kolejích zůstat. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě.

"Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.
MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci," stojí v opatření ministerstva pro vysoké školy.

V případě částečného zachování provozu kolejí upozorňuje ministerstvo na dodržování opatření proti šíření onemocnění: "Je třeba uzavřít společenské prostory, studentské kluby a stravovací zařízení dle režimu usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 a zamezit shlukování osob."

Veškeré aktuální informace související s mimořádnými opatřeními najdete na speciálních webových stránkách INFORMACE A OPATŘENÍ ZČU - COVID-19.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

13. 10. 2020


Novoroční přání ze Sutnarky

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 12. 2020

BoostUp night - soutěž projektů i podzimní tradice

Spolupráce Transfer Univerzita

Celouniverzitní

16. 12. 2020

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

21. 01. 2021