Nová omezení na vysokých školách upravují i pobyt na kolejích

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Vláda ČR vydala v pondělí 12. října nové usnesení, kterým reaguje na vývoj koronavirové pandemie v ČR. Krizové opatření opět upravuje také provoz vysokých škol. Platí od 14. října do 1. listopadu.

I nadále platí zákaz osobní přítomnosti studentů při výuce a také osobní přítomnosti účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Platí také při zkouškách, pokud se jich v jeden čas zúčastní více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje pouze na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a nově také studentů, kteří vykonávají pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních či středních školách.

Novým krizovým opatřením měl být zákaz ubytování studentů vysokých škol na kolejích, pokud mají v ČR jiné bydliště. Týkat se neměl pouze těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost podle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, a těch, kteří se účastní zmíněné klinické a praktické výuky či praxe. Ministr školství Robert Plaga ale během dne oznámil, že se podařilo vyjednat výjimku a studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou na kolejích zůstat. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě.

"Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.
MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci," stojí v opatření ministerstva pro vysoké školy.

V případě částečného zachování provozu kolejí upozorňuje ministerstvo na dodržování opatření proti šíření onemocnění: "Je třeba uzavřít společenské prostory, studentské kluby a stravovací zařízení dle režimu usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 a zamezit shlukování osob."

Veškeré aktuální informace související s mimořádnými opatřeními najdete na speciálních webových stránkách INFORMACE A OPATŘENÍ ZČU - COVID-19.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

13. 10. 2020


ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

International Office

01. 04. 2021

Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

12. 04. 2021

Na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické působí Laboratoř výzkumu populismu

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta filozofická

06. 04. 2021