Design Thinking Camp proběhl online

Seminář Spolupráce Studenti

V týdnu od 11. do 16. října odstartoval v rámci projektu CerDee cyklus praktických workshopů pro designéry keramiky a porcelánu. První workshop – Design Thinking Camp – zorganizovala Fakulta ekonomická a proběhl on-line pod vedením Jiřího Hanka. 

Prostřednictvím intenzivních on-line setkání se účastníci učili myslet designově. Poznali jednoduché a osvědčené nástroje, které designérovi pomáhají pochopit potřeby uživatelů a klientů, definovat správné zadání, objevovat a především vybírat nápady i rozhodnout se, který z nápadů mají dále rozvíjet ve formě prototypu pro případnou realizaci. Díky pochopení celého designového procesu jsou účastníci po absolvování workshopu schopni lépe jednat se svými zákazníky a dokáží je efektivně zapojit do vývoje výsledného produktu.

„Výborné bylo to, že studenti přišli se svými tématy, která jsou pro ně aktuální a motivují je k vlastnímu řešení. Díky tomu nešlo o teoretické cvičení, ale aplikaci techniky a nástrojů designového myšlení na aktuální řešenou výzvu. Všechny to pak více baví a motivuje. Musím ocenit celotýdenní aktivní zapojení studentů do on-line verze workshopu, který probíhal každý den od 9 do 16 hodin. Byla to pro nás všechny nová zkušenost při tomto typu práce. Moje obavy z toho, že na síti nebude workshop dostatečně interaktivní a efektivní, se nenaplnily. Naopak, studenti ocenili nový způsob práce, na který jsme dosud nebyli příliš zvyklí,“  zhodnotil uplynulý kurz jeho lektor Jiří Hanek.

Účastníci se v průběhu workshopu postupně seznamovali s jednotlivými technikami designového myšlení a konkrétním průběhem procesu designu jednotlivých nápadů. Mimo jiné v rámci on-line setkání pracovali s následujícími přístupy: Human Centered Design, Design Brief, Moodboarding, Brainstrorming nebo Six Hats. Předposlední den byl završen návrhem doplňkové služby vybranému produktovému nápadu. Na závěr on-line workshopu se konala společná prezentace výstupů.

Více informací, a to nejen o cyklu workshopů, se dozvíte na webových stránkách projektu.

Workshop se uskutečnil za finanční podpory projektu CerDee – Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging.

Galerie


Fakulta ekonomická

Olga Šlechtová Sojková, Jan Tlučhoř

23. 10. 2020


Univerzitní upír vyzývá k darování krve i plazmy s protilátkami na covid-19

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 11. 2020

Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Konference Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (10)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 11. 2020