FZS realizuje česko-bavorské projekty i za stávajících opatření

Beseda Spolupráce Studující

V rámci projektu č. 284 Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu absolvovali studenti Fakulty zdravotnických studií dvě naplánované exkurze, vzhledem k současným opatřením samozřejmě online formou. První se uskutečnila 21. 10. v Mariánských Lázních, druhá, s náhledem do všech lázní západočeského regionu, proběhla 26. 11.

Přednášející z Lázní Mariánské Lázně a.s. studenty provedli lázeňským prostředím a seznámili je s provozem a indikačními oblastmi léčby. Druhou exkurzi připravil Institut lázeňství a balneologie v.v.i., jehož ředitelka Kristýna Matějů na úvod představila výzkumnou organizaci. Následovala velice poutavá přednáška primáře Ladislava Špišáka s názvem Klinická balneologie, zaměřená na jednotlivé procedury a indikační oblasti lázeňství. Na závěr si studenti vyslechli přednášku Přírodní léčivé zdroje Tomáše Vylity o samé podstatě těchto zdrojů, geologické specifičnosti západočeské lázeňské oblasti a provozu, který zdroje uchovává, připravuje a ochraňuje. 

Mnoho díků patří oběma organizacím za možnost absolvování online exkurzí a dále všem skvěle připraveným přednášejícím.

Projekt, realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014–2020, má odbourat jazykové a systémové bariéry ve vzdělávání a přizpůsobit ho změněným podmínkám na společném trhu práce. Na projektu se podílí Západočeská univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a také Technische Hochschule Deggendorf prostřednictvím Technologického kampusu Cham.

Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských škol prostřednictvím praxe, a tím docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením na lepší fungování balneoterapeutického (léčba přírodními zdroji, pozn. red.) provozu v česko-bavorském regionu.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

02. 12. 2020