Pořadatelé letní školy Single-cell analýzy zpřístupnili e-learningový kurz

Další vzdělávání Studium Veřejnost

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy pořádaly v letošním roce první ročník letní školy zaměřené na single-cell analýzy buněk akutní myeloidní leukemie a jejího mikroprostředí. 

Letní škola probíhala za velice přísných hygienických a epidemiologických opatřeních od 2. do 9. září v obou výzkumných centrech, která se na organizaci podílela. Záznamy vědeckých přednášek zahraničních lektorů a lektorů z řad obou plzeňských univerzit, výukové přednášky a výuková videa nyní pořadatelé zpřístupnili ve formě e-learningového kurzu, který je přístupný veřejnosti na webových stránkách letní školy.

Studenti a mladí výzkumníci se během letní školy pod dohledem odborníků z Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Imperial College v Londýně a Varšavské univerzity ve spolupráci s odborníky z Milánské univerzity, Univerzity Heidelberg, Fakultní nemocnice Heidelberg a Německého centra pro výzkum rakoviny podrobně seznámili se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat, včetně aplikačního potenciálu single-cell.

Ocenění Fakulty aplikovaných věd za nejlepší výzkumný projekt s aplikací single-cell metod a aktivní přístup pak během letní školy získali studentka z UMC Utrecht, the Netherlands a student z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd České republiky.

Obsahem osmidenní intenzivní praktické školy byl konkrétně návrh experimentu, výběr a příprava vzorků, kontrola kvality, sekvenování, porozumění formátům dat NGS, editace sekvencí, mapování čtení, řešení potenciálních problémů a konečná interpretace dat. Zmíněné je obsahem i samotného e-learningového kurzu, zaměřeného především na mladé výzkumníky v oblasti single-cell, do kterého je možné se registrovat přes webové stránky letní školy. Též je plánováno zveřejnění vybraných přednášek mimo kurz.

Spolupořadatelkou letní školy byla za výzkumné centrum NTIS (Nové technologie pro informační společnost) Lucie Houdová, za Biomedicínské centrum se na letní škole podílely Monika Holubová a Miroslava Čedíková.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

16. 12. 2020


K elektrotechnikům ZČU, kteří pracují na revolučním Teplatoru, se přidají i strojaři

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

29. 03. 2021

Jak jsme „meetili“ latinský jazyk aneb O distanční výuce převážně nevážně

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

31. 03. 2021

Ruské centrum nabízí pomoc s ruštinou během pandemie

covid-19 Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

09. 04. 2021