Vyšel časopis ZČU&budoucnost

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Jakou budoucnost má Západočeská univerzita a jak Západočeská univerzita přispívá budoucnosti nás všech? Nejen to se dozvíte v novém čísle časopisu ZČU&…, který jako vždy najdete v budovách fakult i součástí a který si můžete přečíst také v elektronické verzi.
Časopis ZČU&budoucnost otevírá rozhovor s rektorem Miroslavem Holečkem, který hovoří o novém strategickém záměru univerzity, a také se krátce ohlíží za její, v letošním roce třicetiletou, historií. Na otázku, jakou budoucnost má ZČU, poté v anketě odpovídají nejen členové vedení univerzity, ale také představitelé některých našich partnerů. K budoucnosti studentů se vyjadřují nejen sami studenti, ale také jednotlivé fakulty, Lucie Rohlíková z oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání se zamýšlí nad tématem budoucnosti vzdělávání a nad tím, jak ji ovlivnil příchod koronavirové pandemie.

Součástí časopisu je také rozhovor s geografem Janem Koppem z Fakulty ekonomické, úvaha Jana Romportla o budoucnosti naší budoucnosti, článek ze zahajovací konference Jaderných dnů věnovaný budoucnosti české energetiky a přehled těch nejzajímavějších projektů fakult a dalších součástí Západočeské univerzity, jež s budoucností souvisí.

Desáté číslo časopisu ZČU&... je symbolicky také číslem posledním, neboť časopis Západočeské univerzity začne na jaře vycházet v nové podobě.

Časopis ZČU&budoucnost si můžete opět přečíst také v elektronické podobě. Navazuje na předchozí čísla věnovaná umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě, studentům, architektuře, technice, světu a spolupráci. Všechna čísla najdete na webu.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

06. 01. 2021


Tříkrálové sbírce letos můžeme přispět alespoň elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

05. 01. 2021

Profesor Jan Švejnar přednášel na Fakultě ekonomické

Hosté Přednáška Úspěchy

Fakulta ekonomická

15. 12. 2020

Západočeská univerzita pomáhá očkovacím centrům

Absolventi covid-19 Tisková zpráva

Centrum informatizace a výpočetní techniky

21. 01. 2021