Vyšel časopis ZČU&budoucnost

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Jakou budoucnost má Západočeská univerzita a jak Západočeská univerzita přispívá budoucnosti nás všech? Nejen to se dozvíte v novém čísle časopisu ZČU&…, který jako vždy najdete v budovách fakult i součástí a který si můžete přečíst také v elektronické verzi.
Časopis ZČU&budoucnost otevírá rozhovor s rektorem Miroslavem Holečkem, který hovoří o novém strategickém záměru univerzity, a také se krátce ohlíží za její, v letošním roce třicetiletou, historií. Na otázku, jakou budoucnost má ZČU, poté v anketě odpovídají nejen členové vedení univerzity, ale také představitelé některých našich partnerů. K budoucnosti studentů se vyjadřují nejen sami studenti, ale také jednotlivé fakulty, Lucie Rohlíková z oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání se zamýšlí nad tématem budoucnosti vzdělávání a nad tím, jak ji ovlivnil příchod koronavirové pandemie.

Součástí časopisu je také rozhovor s geografem Janem Koppem z Fakulty ekonomické, úvaha Jana Romportla o budoucnosti naší budoucnosti, článek ze zahajovací konference Jaderných dnů věnovaný budoucnosti české energetiky a přehled těch nejzajímavějších projektů fakult a dalších součástí Západočeské univerzity, jež s budoucností souvisí.

Desáté číslo časopisu ZČU&... je symbolicky také číslem posledním, neboť časopis Západočeské univerzity začne na jaře vycházet v nové podobě.

Časopis ZČU&budoucnost si můžete opět přečíst také v elektronické podobě. Navazuje na předchozí čísla věnovaná umění, 25. výročí ZČU, absolventům, vědě, studentům, architektuře, technice, světu a spolupráci. Všechna čísla najdete na webu.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

06. 01. 2021


Čtrnáctý ročník středoškolské programovací soutěže PilsProg vyhrál gymnazista z Brna

Další vzdělávání Soutěž Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

12. 04. 2021

Západočeská univerzita má nový intranet

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Jak jsme „meetili“ latinský jazyk aneb O distanční výuce převážně nevážně

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

31. 03. 2021