Desatero správného psaní (8, 9)

Ethics Students Study

Západočeská univerzita se přihlásila k projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích. Na úskalí, která jsou s psaním prací spojená, chce upozornit v seriálu Desatero správného psaní, jehož osmou a devátou část právě přinášíme.

Spoléhej na sebe

„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou/bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této práce.“ Tuto či podobnou, ale vždy velmi důležitou větu najdete v každé šabloně diplomové či bakalářské práce, obvykle na samostatném listu za abstraktem. Na vás je, abyste ji ve vašich pracích nejen měli také, ale především aby byla pravdivá.

Samostatnost je totiž důležité hodnotící kritérium a to, jak k vypracování tématu přistoupíte, o vás řekne mnohé. Jedním příkladem za všechny můžou být pokyny, jež dostávají vedoucí diplomových či bakalářských prací na katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd. Vedoucí prací podle nich kromě toho, že navrhují zadání práce, ovlivňují způsob řešení a zároveň jsou konzultanty také „v posudku hodnotí samostatnost zpracování tématu a to, zda bakalářská práce splňuje zadání a celkovou úroveň zpracování“.

Samostatností při zpracování témat se přitom rozumí například vyhledávání správných literárních zdrojů, studentův zájem, celková orientace v dané problematice… Platí, že pokud už nevíte, jak dál, pokud jste se v nějakém místě takzvaně zasekli, měli byste to raději zkusit znovu než začnete volat o pomoc. Ale to už jsme u dalšího bodu Desatera správného psaní.

 

Překážky překonej

Devátá zásada našeho desatera na tu předchozí přímo navazuje. S různými překážkami se můžete setkávat během každé fáze psaní a čeká se od vás, že si s nimi poradíte.

Nemusí vám například úplně vyhovovat téma práce, což studenti někdy zjistí až po zadání. Jenže i k obtížně uchopitelnému tématu si můžete najít cestu samostudiem nebo po konzultaci s vedoucím. Za určitých podmínek je možné téma také dodatečně změnit, ale to by měla být až poslední možnost.

Nevíte si rady, jak pokračovat, jste na mrtvém bodě, hledáte inspiraci, obtížně sháníte další zdroje? Nejlepší cestou ven z těchto situací bývají opakované pokusy. Pokud se vám to nepodaří napodruhé, napotřetí to už třeba vyjde a dobrý pocit, že jste si dokázali s problémem poradit sami, vám bude skvělou odměnou a celý proces hledání řešení můžete mnohdy i popsat a zúročit v práci.

Může se také stát, že k vaší práci má výhrady její vedoucí.  Není to příjemné, ale mějte na paměti, že vedoucí je v oprávněné pozici zkušenějšího, jehož výtky a rady je dobré přijímat s pokorou. Nemusíte s ním vždy souhlasit, naopak stát si za svým názorem je dobrá vizitka a obhajoba vašich názorů je přece jenom také součástí vaší práce, ale vězte, že jemu i vám jde o totéž – o úspěšné překonání překážek.

Gallery


University-wide

Pavel KORELUS

18. 01. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021