Studentům poradí Desatero správného psaní

Etika Studenti Studium

Na seriál věnovaný Etickému kodexu Západočeské univerzity navazuje nový, prevence proti úmyslnému i neúmyslnému plagiátorství.

Západočeská univerzita v Plzni se stejně jako další vysoké školy přihlásila k projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích. Jde totiž o stále aktuální téma, které v letošním roce navíc dostalo nový impulz, neboť kvůli distančnímu vzdělávání přibylo prací, jež musejí studenti vypracovávat.

Projekt chce upozornit na úskalí, která jsou s psaním prací spojená. Plagiátorství, jehož se ostatně studenti často dopouštějí nechtěně, z nevědomosti, je jedním z nich.

Na webu Info ZČU se budete s projektem setkávat v rubrice označené štítkem Etika. Tématu psaní seminárních a kvalifikačních prací se už věnoval rozhovor s prorektorkou pro studijní a pedagogické záležitosti Blankou Šedivou a právě z něj vyplynulo deset důležitých bodů, Desatero správného psaní, které mají studentům při psaní pomoci. Provedou je celým procesem psaní nejen kvalifikačních prací od začátku do konce, od plánování po obhajobu.

Dvojjazyčné letáky s Desaterem měly na studenty původně čekat v budovách všech fakult ZČU, nicméně za stávající situace si je mohou stáhnout alespoň v elektronické podobě z galerie pod tímto článkem (po rozkliknutí se zobrazí v plném rozlišení). Je už jen na studentech, jestli si pak letáky vytisknou a pověsí třeba k pracovním stolům, nebo si je nechají uložené v počítačích a jen občas se jimi inspirují.

V následujících týdnech se budete na Info ZČU setkávat se seriálem, který jednotlivé body Desatera správného psaní přiblíží. Seriál tak plynule naváže na představení Etického kodexu ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará, Pavel Korelus

07. 12. 2020


Novoroční přání ze Sutnarky

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 12. 2020

Konferenci Mechatronika 2022 bude hostit Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Konference Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická

11. 01. 2021

Roman Kodet z Fakulty filozofické ZČU získal Cenu Miroslava Ivanova za rok 2020

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

13. 01. 2021