Představujeme Etický kodex ZČU (1)

Ethics Students Employees

Západočeská univerzita se rozhodla zpopularizovat zásady etického chování. Každé pondělí se budou s Etickým kodexem setkávat i čtenáři portálu Info ZČU.

Přiblížit zaměstnancům i studentům Západočeské univerzity zajímavou formou zásady etického chování, to je cíl nové kampaně popularizující Etický kodex ZČU. Texty a grafiky, které zpracoval student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jan Chabr, jsou jako plakáty nebo letáky k vidění v budovách všech fakult a také v obou menzách a knihovně. Ilustrovaný kodex vyšel rovněž tiskem a v neposlední řadě ho budeme představovat i tímto seriálem.

Dnešní část se věnuje preambuli.

„Západočeská univerzita v posledních letech vynaložila značné úsilí na celkovou revitalizaci systému vnitřních pravidel a opatření přispívajících k udržování dobré praxe na půdě ZČU. V souvislosti s tím byl na konci roku 2018 vydán nový Etický kodex. Za účelem zatraktivnění a zvýšení povědomí o zásadách, které jsou v Etickém kodexu obsaženy, vznikla za podpory projektů HR Award a ESF ZČU a ve spolupráci se studenty i zaměstnanci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara tato popularizační kampaň,“ říká vedoucí Odboru lidských zdrojů ZČU Lenka Caisová.

Kampaň má také zviditelnit e-mailovou adresu etikom@rek.zcu.cz. „Na tuto adresu je možné podávat podněty zaměstnanců i studentů, kteří by se setkali s neetickým jednáním. Na ZČU též od minulého semestru probíhají školení zaměřená na odhalování neetického jednání pod vedením lektora z Fakulty filozofické ZČU,“ dodává Lenka Caisová.


Gallery


University-wide

Pavel KORELUS

21. 09. 2020


Faculty of Design and Art Opens a New Studio. Its Head Will Be Architect of the Year 2020

Study Press Release Public

Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

07. 07. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

A Student of the Faculty of Health Care Studies Will Participate in the Paralympic Games in Tokyo

Sport Students Press Release

Faculty of Health Care Studies

23. 08. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

NTC Launches Project Adventure. The Goal Is to Improve the Surface Properties of Materials

Cooperation Press Release Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

08. 09. 2021