Desatero správného psaní (10)

Etika Studenti Studium

Západočeská univerzita se přihlásila k projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích. Na úskalí, která jsou s psaním prací spojená, chce upozornit v seriálu Desatero správného psaní, jehož závěrečnou část právě přinášíme.

Zaměř se na obhajobu

Bakalářskou nebo diplomovou práci jste napsali, důkladně zkontrolovali jak text, tak všechny povinné náležitosti. Nechybí titulní strana, prohlášení o původnosti práce, abstrakty, obsah, seznam příloh ani použitá literatura. Čísla citací v textu odpovídají číslům v seznamu literatury. Přílohy jsou očíslované a správně seřazené. Nezbývá tedy nic jiného než práci nechat svázat a odevzdat, a to nejen fyzicky, ale i elektronicky.  

Dobrá zpráva je, že než dostanete posudek oponenta a hodnocení vedoucího, máte od diplomky nebo bakalářky na chvíli klid. Kdo to zažil, ví, jak slastný pocit to je. Přece jen ale k cíli ještě pár kroků schází.

Nejméně pět dnů před obhajobou práce se můžete seznámit s posudkem a hodnocením. Doporučujeme posudek pročíst dobře a připravit se na každou výtku, otázku či kritický postřeh. Vyzbrojte se argumenty, proč jste postupovali tak, a ne jinak, připravte si odpovědi na vznesené otázky, vysvětlete, co bude potřeba. Možná budete muset připustit, že jste někde chybovali, ale i to k tomu patří. V každém případě těch několik dní před obhajobou využijte na maximum. Vyplatí se to.

Až totiž přijde den D, nemusíte být zbytečně nervózní. Budete vědět, že jste nad svojí prací strávili několik měsíců svého života, téma znáte velmi podrobně a na obhajobu jste se připravili. Ta potom i pro vás bude především zajímavou a možná příjemnou diskusí o tématu, kterému jste se věnovali.

Máte to za sebou. Gratulujeme!


Všechny díly Desatera správného psaní najdete v rubrice Etika.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 01. 2021


Student vytvořil první únikovou hru pro MS Teams. Svoje znalosti a nápady sdílí s tisíci učiteli

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

UJP spustil přihlášky na Mezinárodní letní jazykovou školu

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

15. 02. 2021

Díky projektu DESING+ opět poznaly desítky studentů, co je mezioborová spolupráce

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta strojní

25. 02. 2021