Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Alumni Public Exhibition

Výstava ateliéru Keramický design v oknech Galerie Ladislava Sutnara nabízí jak milovníkům umění, tak i kolemjdoucím vysoce kvalitní závěrečné studentské práce. Produktový design se zde mísí s uměleckými objekty a s lehkostí stvrzuje současné postavení tohoto oboru mezi ostatními uměleckými formami.

Keramická díla vystavujících studentů či absolventů vedených Gabrielem Vachem jsou svým způsobem jedinečnými příklady mistrovství sochařských dovedností a techniky těchto mladých umělců, a potvrzují jejich talent vyjadřovat myšlenky v tvarech a prostorových kompozicích.

"Výstava bakalářských a diplomových prací v Galerii Ladislava Sutnara měla poskytnout možnost studentům ateliéru Keramický design představit svá díla veřejnosti a vynahradit jim tak příležitost, o niž přišli v době koronakrize, kdy svá díla dokončili a úspěšně obhájili. Plán, jehož hlavní cíl – totiž dát návštěvníkům galerie možnost naživo a zblízka si prohlédnout, co se v ateliéru za uplynulý rok urodilo – nebude však zřejmě naplněn... Výstava se tak stane virtuální ochutnávkou a pozvánkou do lepších časů, ve kterých se budeme moci těšit ze setkávání nejen spolu navzájem, ale třeba i s díly mladých talentovaných tvůrců," uvedl vedoucí ateliéru Gabriel Vach.

Vystavují Michaela Braun, Jakub Kapr, Kateřina Kopecká, Karolína Ester Kudláčkova, Tomáš Matějka, Viktorie Nácalová, Nonna Postolenko-Lorenz a Karla Voláková.

Sledujte webovou stránku ateliéru.

Gallery


Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

12. 02. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021