Platforma KnowING HUB podpoří spolupráci firem a výzkumných institucí

Cooperation Transfer Science

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se podílí na projektu KnowING IPR (Knowing Intellectual Property Rights), jehož cílem je zlepšit spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. Cestou k tomu má být lepší využívání práv duševního vlastnictví.

„Projekt je zaměřen na dílčí oblast transferu technologií, a to na řízení práv duševního vlastnictví v malých a středních podnicích, které je jedním z faktorů ovlivňujících inovativnost a konkurenceschopnost firem,“ vysvětluje Dalibor Fiala z Fakulty aplikovaných věd ZČU, která je v projektu jedním ze šestnácti partnerů z třinácti evropských zemí. Koordinátorem je Fakulta informačních studií ze slovinské Univerzity Novo mesto, dále se projektu účastní instituce ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska, Bulharska, Moldavska a Ukrajiny.       

Klíčovým prvkem pro podporu spolupráce firem a výzkumných institucí, a tedy nástrojem pro zavádění inovací v podnicích má být platforma KnowING HUB, která bude propojovat subjekty z průmyslové, vzdělávací, ale i politické sféry.

Podpoří ji stejnojmenný webový portál, který poskytne informace o významu transferu technologií, ochraně práv duševního vlastnictví a o příležitostech, které řízení práv duševního vlastnictví přináší. „Webový portál bude také ukazovat příklady dobré praxe v oblasti řízení práv duševního vlastnictví,“ dodává Dalibor Fiala. Portál, na němž se FAV podílí, bude spuštěn v červenci 2021. Platforma se má stát také místem setkávání politiků, kteří mohou sdílet své zkušenosti se zaváděním managementu práv duševního vlastnictví.

Tříletý projekt, podpořený z evropského programu Interreg Danube, běží od července 2018. V pátek 12. února se uskutečnil online seminář, jenž představil platformu KnowING HUB, přiblížil inovace v subdodavatelských firmách českého automobilového průmyslu a studii zaměřenou na spolupráci mezi univerzitami a malými a středními podniky.

Gallery


Faculty of Applied Sciences

Šárka Stará

17. 02. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021