Platforma KnowING HUB podpoří spolupráci firem a výzkumných institucí

Spolupráce Transfer Věda

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se podílí na projektu KnowING IPR (Knowing Intellectual Property Rights), jehož cílem je zlepšit spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. Cestou k tomu má být lepší využívání práv duševního vlastnictví.

„Projekt je zaměřen na dílčí oblast transferu technologií, a to na řízení práv duševního vlastnictví v malých a středních podnicích, které je jedním z faktorů ovlivňujících inovativnost a konkurenceschopnost firem,“ vysvětluje Dalibor Fiala z Fakulty aplikovaných věd ZČU, která je v projektu jedním ze šestnácti partnerů z třinácti evropských zemí. Koordinátorem je Fakulta informačních studií ze slovinské Univerzity Novo mesto, dále se projektu účastní instituce ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska, Bulharska, Moldavska a Ukrajiny.       

Klíčovým prvkem pro podporu spolupráce firem a výzkumných institucí, a tedy nástrojem pro zavádění inovací v podnicích má být platforma KnowING HUB, která bude propojovat subjekty z průmyslové, vzdělávací, ale i politické sféry.

Podpoří ji stejnojmenný webový portál, který poskytne informace o významu transferu technologií, ochraně práv duševního vlastnictví a o příležitostech, které řízení práv duševního vlastnictví přináší. „Webový portál bude také ukazovat příklady dobré praxe v oblasti řízení práv duševního vlastnictví,“ dodává Dalibor Fiala. Portál, na němž se FAV podílí, bude spuštěn v červenci 2021. Platforma se má stát také místem setkávání politiků, kteří mohou sdílet své zkušenosti se zaváděním managementu práv duševního vlastnictví.

Tříletý projekt, podpořený z evropského programu Interreg Danube, běží od července 2018. V pátek 12. února se uskutečnil online seminář, jenž představil platformu KnowING HUB, přiblížil inovace v subdodavatelských firmách českého automobilového průmyslu a studii zaměřenou na spolupráci mezi univerzitami a malými a středními podniky.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

17. 02. 2021


Sutnarka představí knihu Záhadné pouto, věnovanou výjimečnému vztahu českého a židovského národa

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 02. 2021

Zemřel docent Jan Slavík z katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

03. 02. 2021

Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Fakulta ekonomická

24. 02. 2021