Začaly kurzy Vědecké komunikace v anglickém jazyce

Transfer University Employees

Odbor Transfer a smluvní výzkum pořádá pro zaměstnance univerzity kurzy Vědecké komunikace v anglickém jazyce ve spolupráci s lektorkami Barborou Reynaert a Jitkou Hamarovou.

Kurzy Vědecké komunikace v anglickém jazyce měly původně odstartovat již na podzim minulého roku. Pandemická situace tomu ale chtěla jinak, a tak se první běh kurzu přesunul na leden.

Vzhledem k malé skupině účastníků dostal každý příležitost sdílení svých myšlenek a živé diskuze. Dle slov lektorky Barbory Reynaert je kurz velice interaktivní a není veden jako klasická přednáška. ‚‚Všechny teoretické poznatky jsou představeny na příkladech a následně diskutovány ve vztahu s vlastním výzkumem jednotlivých účastníků," říká lektorka kurzu a dodává: ‚‚Účastníci se dozvěděli, že akademické publikování a prezentování se doplňuje a řadu tipů pro akademické psaní v anglickém jazyce lze aplikovat i na akademické prezentování v anglickém jazyce. Zároveň jsou určitá specifika týkající se pouze psaní či prezentování.‘‘

Díky interaktivní formě kurzu si účastníci prakticky vyzkouší každé probírané téma ve vztahu k vlastní výzkumné činnosti. Kurz umožní účastníkům prohloubení svých znalostí v oblasti vědecké komunikace v psané i mluvené formě.

Pokud si chcete vyzkoušet, že vědecká práce může být i zábava, je možné se registrovat na další běhy kurzu.

Další kurzy proběhnou v termínech 22.-23. 4. a 27.-28. 5. 2021.

Zájemci se mohou registrovat na stránkách Celoživotního vzdělávání.

Kurz je realizován v rámci projektu Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU. Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627

Department of Transfer and Contract Research

Radana Polešáková

19. 02. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021