Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Jaromír Kovářík absolvoval Fakultu ekonomickou v roce 2002, doktorské studium pak dokončil na University of Alicante. Španělsko mu učarovalo natolik, že v současnosti působí na University of the Basque Country v Bilbau. Ve svém výzkumu propojuje ekonomii s biologií, sociologií a psychologií. Přestože již dlouhou dobu žije v zahraničí, na FEK a Plzeň nikdy nezapomněl.

Jaromír Kovářík na ZČU v zimním semestru 2020 působil jako vědecko-výzkumný pracovník v rámci projektu Academic career ve spolupráci ZČU a Plzeňského kraje. Nastoupil v září s cílem pracovat hned na několika projektech. Během zimního semestru dokončil tři vědecké články, které zaslal do různých časopisů. Zabýval se v nich lidským poznáním a chováním, teorií her, sociálními normami či sociálními sítěmi. Celý jeho výzkum a vydané publikace můžete sledovat na jeho profilu.

Dalším cílem pobytu Jaromíra Kováříka na ZČU bylo navazovat pracovní kontakty. „Bohužel doba pandemie osobnímu setkávání příliš nepřála,“ přiznává. „I přesto jsem ale poznal spoustu zajímavých lidí a navázal kontakty jak v profesní tak v osobní rovině,“ dodává. Průnik zájmu našel s Olgou Šlechtovou Sojkovou a Davidem Martinčíkem z katedry ekonomie a kvantitativních metod, kteří se jako jediní na FEK zabývají právě behaviorální a experimentální ekonomií. Ochotně se ujal také role neformálního oponenta tezí ke kolokviu v rámci doktorského studia Olgy Šlechtové Sojkové.

V době pobytu byla dohodnuta budoucí vzájemná spolupráce, která se již nyní odrazila ve dvou podaných interních projektech. „První projekt, který experimentálně zkoumá souvislosti sociálních preferencí a nepoctivého jednání, byl podán ve studentské grantové soutěži,“ vysvětluje David Martinčík. „Druhý projekt je podán v interním grantovém programu IDEG a Jaromír v něm hraje roli mentora k tématu stability preferencí, domněnek a chování ve strategických a nestrategických situacích,“ dodává.

„Jaromír je ředitelem Bilbao Labean (Laboratory of Behavioral and Experimental Analysis),“ doplňuje jej Olga Šlechtová Sojková. „Přislíbil nám proto i možnost zahraniční stáže, při které je možné se naučit nejen odbornému vedení experimentů, ale i dovednostem s tím souvisejícím, jako je jejich organizování či komunikace s účastníky. Již v letním semestru se v Plzni rovněž zkouší pilotní verze online experimentů, které budou další akademický rok použity pro naplánovaný společný výzkum,“ uzavírá.

Jaromír Kovářík diskutoval o svém výzkumu a poznatcích i s dalšími pracovníky Fakulty ekonomické, například s katedrou geografie, s níž plánoval i realizaci potenciálního nového projektu. Týkat by se měl socio-ekonomických determinantů souvisejících s pandemií Covid-19. NA FEK své znalosti dále využil také jako člen výběrové komise pro stáže doktorandů v rámci projektu Mobility ZČU. Spolupráci navázal i s kolegy z katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické.

Za svou akademickou kariéru hostoval na celé řadě prestižních zahraničních institucí. „Zahraniční univerzity jsou v rámci společenských věd oproti ZČU dost napřed,“ hodnotí Jaromír Kovářík. Ten nejvlivnější výzkum, ať už ve společenských nebo nespolečenských vědách, je dost kvantitativní. Teorie jsou opřeny o matematické modely či o data,“ popisuje. „Ti nejlepší vědci ve společenských oborech jsou schopni vytvořit matematické modely a analyzovat data rigorózně. Pokud se podíváme na ty nejdůležitější publikace v oborech jako je historie, ekonomie či sociologie, málokdo dnes dobře publikuje, pokud tyto elementy chybí. To se odráží v tom, že tyto obory jsou brány vážněji. Většina Univerzit v Čechách ale i ve spoustě jiných zemí v tomto zaspala. Nicméně je pár míst v Česku, kde se situace lepší a spousta univerzit začíná byt kompetitivnější,“ říká.

Jaromír Kovářík hostoval na Fakultě ekonomické do konce roku 2020 a Nový rok již oslavil zpátky ve Španělsku. „V Plzni jsem nepřetržitě tři měsíce nestrávil už nějakých 20 let, změnilo se tu toho hodně, ale máloco mě překvapilo. Plzeň navštěvuji často, denně sleduji, co se v Čechách děje, a často mluvím s rodinou a přáteli.“

Přestože v současné době už opět vede výuku na univerzitě v Bilbau, ve spolupráce se ZČU bude pokračovat i nadále. „Za Západočeskou univerzitu jsem dostal projekt GAČR, na kterém budu pracovat tři roky,“ říká Jaromír Kovářík. „Nicméně začal jsem nebo začínám i další projekty, takže se sem nejspíše budu vracet častěji,“ uzavírá. Fakulta ekonomická se na další společnou spolupráci s Jaromírem Kováříkem velmi těší. A vítá ji, zvláště když jde o úspěšného absolventa, který se prosadil v zahraničí a je ochoten se o své znalosti a zkušenosti se svou alma mater podělit.

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

24. 02. 2021


Archeologické sondy na mohyle ve Vražkově pod horou Říp. Odkryty byly obvodové příkopy a dva hroby ze pozdní doby kamenné.

Další pravěká mohyla pod Řípem. Archeologové odkryli dva hroby z doby kamenné

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta filozofická

15. 10. 2021

Profesore Jiří Barta (zakladatel ateliéru), Jan Van Woensel (kurátor výstavy) a Vojtěch Domlátil (vedoucí ateliéru)

Ateliér Animace slaví desáté narozeniny

Úspěchy Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 10. 2021

Fyzioterapeuti z Fakulty zdravotnických studií prohlubují své zkušenosti v Berlíně

Hosté Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 10. 2021

Plzeňské rozhovory zvou na sérii besed. Připomenou třeba události z 11. září 2001

Beseda Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

06. 10. 2021

Reforma vzdělávání učitelů zahájena. Učitelé mají být lépe připraveni do praxe

Spolupráce Studium Veřejnost

Fakulta pedagogická

05. 10. 2021