ZČU má nového kvestora

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Novým kvestorem Západočeské univerzity v Plzni je od 1. března Petr Hofman. Na univerzitu přichází ze soukromého sektoru.

Na postu kvestora Petr Hofman vystřídal Martu Kollerovou, která tuto funkci vykonávala dva roky.

Ing. Petr Hofman je absolventem Fakulty elektrotechnické Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Jeho předchozím profesním působištěm byla česká softwarová společnost OKsystem, kde pracoval šest let jako ředitel Divize služeb a byl současně členem užšího vedení. Předtím více než sedm let strávil na vedoucích pozicích ve společnosti Siemens IT Solutions and Services CZ a její nástupnické Atos IT Solutions and Services CZ. Jeho dalšími působišti byly americká IT společnost SUN Microsystems a německá Antaris Informationssysteme. Svou profesní kariéru zahájil ve Škodě Plzeň. 

„To, že přicházím z prostředí mimo univerzitu, mi dává možnost se na některé věci dívat jinýma očima,“ hodnotí Petr Hofman.

Ve funkci kvestora zúročí především zkušenosti s řízením rozsáhlých organizačních jednotek a s vedením dlouhodobých projektů, v nichž zodpovídal za kvalitu i ekonomické výsledky. 

„Západočeská univerzita mi dala možnost jednak po dvou desetiletích opět pracovat v rodném městě, ale zejména snad vrátit své alma mater to, že mne velmi kvalitně připravila na profesní působení,“ říká Petr Hofman. „Nastupuji na pozici kvestora v pro nás všechny těžké době, která výrazně změnila naše soukromé i profesní životy. Cítím spoluzodpovědnost za to, abychom Západočeskou univerzitu provedli tímto těžkým obdobím co možná nejlépe. Útvary kvestora musí i za těchto nelehkých podmínek poskytovat kvalitní služby všem součástem a zároveň se musíme připravovat na projekty, které nás čekají,“ konstatuje.

Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 03. 2021


Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021

Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 04. 2021

Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 04. 2021