FZS připravila e-learningovou podobu tradičního přípravného kurzu Biologie člověka

Přednáška Studenti Studium

Stejně jako v letech minulých je také březen a duben 2021 na Fakultě zdravotnických studií věnován přípravnému kurzu - Biologie člověka, pro uchazeče o studium v bakalářských, profesně zaměřených programech.

Tradiční kurz neohrozila ani nepříznivá epidemická situace. Fakulta jeho on-line podobou vyhověla zájemcům i v době, která prezenčním setkáním nepřeje. Od 5. března do 25. dubna tak budou účastníci odhalovat podstatu biologie člověka a s pomocí komentovaných přednášek a kontrolních okruhů k jednotlivým tématům se, za předpokladu vynaložení jistého úsilí, budou cítit lépe připraveni na přijímací zkoušku.

V úplném závěru kurzu, od pátku 23.4. od 13:00 do neděle 25. 4. do 20:00, si všichni mohou cvičně vyzkoušet test.

Registrace účastníků skončila 24. února 2021. V tuto chvíli fakulta nabízí podpůrné studijní materiály, určené k přípravě na zkoušku z Biologie člověka.

"Přípravný kurz je určen pro uchazeče o bakalářské studium. Jedná se o kurz, který na naší fakultě již tradičně patří k období před přijímacím řízením, kdy mají uchazeči možnost si zopakovat, nabýt či doplnit znalosti, které jsou potřebné nejen ve smyslu přípravy na přijímací zkoušku, ale také získávají informace, které jsou důležité pro jejich budoucí případné studium v případě přijetí na naši fakultu a ostatně i profesní profilaci," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Více informací naleznete na webu Fakulty zdravotnických studií.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

03. 03. 2021


Fakultu zdravotnických studií zdobí výstava mapující historii i současnost ošetřovatelství

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta zdravotnických studií

22. 04. 2021

Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 04. 2021

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 04. 2021