Obnovené vyšetřování smrti Jana Masaryka potvrdilo závěry týmu Západočeské univerzity

Tisková zpráva Univerzita Věda

Kriminalisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR došli k závěru, že na základě dostupných faktů nelze potvrdit ani vyvrátit žádný z možných způsobů úmrtí bývalého ministra zahraničních věcí ČSR Jana Masaryka, k němuž došlo v noci z 9. na 10. března 1948. Zatímco podle předchozího šetření z let 2001–2003 byl bývalý československý diplomat zavražděn, nyní kriminalisté připustili, že příčinou smrti mohla být sebevražda. Skoro rok a půl trvající vyšetřování tak nepřímo potvrdilo závěry týmu výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni.

Jan Špička z výzkumného centra NTC a absolvent ZČU Martin Čermák se otázkou smrti Jana Masaryka zabývali více než dva roky. Dospěli přitom k závěru, který byl v rozporu s výsledky posledního vyšetřování z roku 2003, podle nichž byla jednoznačnou příčinou vražda vystrčením nebo vyhozením z okna, a to minimálně jednou osobou.

S využitím exaktních metod jsme došli k tomu, že sebevraždu rozhodně nelze vyloučit a že je reálnou variantou Masarykova úmrtí. A pokud se jednalo o vraždu, musela proběhnout jinak, než jak ji popisovalo poslední vyšetřování,“ je přesvědčen Jan Špička. Badatelé vycházeli z archivních zdrojů a dostupné literatury. Získali kromě jiného fotodokumentaci, klíčové výpovědi, schémata a původní pitevní protokol. Těžištěm jejich práce pak bylo vlastní měření v Černínském paláci v Praze a v laboratořích ZČU, a to s využitím biomechanických modelů a počítačových simulací.

Čermák se Špičkou prokázali, že před pádem stál Jan Masaryk na vnější římse v prostoru mezi okny Černínského paláce asi 1,3 metru od okraje otevřeného okna koupelny. Dále zjistili, že nebylo zapotřebí vnější síly útočníka, aby jeho tělo bylo nalezeno ve vzdálenosti 2,4 metru od zdi druhého nádvoří, a konečně, že způsob vraždy vyhozením nebo vystrčením z okna se jeví jako značně nereálný.

V říjnu 2019 proto podali oba kolegové na Městské státní zastupitelství v Praze podnět k obnovení vyšetřování, který doplnili obsáhlou odbornou studií se svými závěry. Jejich podnět přitom nebyl jediný, kterým se kriminalisté zabývali.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v pátek 5. března vyšetřování odložil s tím, že žádný z možných způsobů smrti bývalého československého diplomata nelze potvrdit ani vyvrátit. „Tím, že vyšetřovatelé nevyloučili sebevraždu jako možnou příčinu smrti Jana Masaryka, vlastně potvrdili výsledky našich zkoumání,“ konstatuje Martin Čermák. Písemné odůvodnění závěrů vyšetřování Martin Čermák a Jan Špička zatím neobdrželi.

Galerie


Experimentální měření.

Nové technologie - výzkumné centrum

Šárka Stará

09. 03. 2021