Odborníci z FAV vytvořili webovou databázi jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Jak se správně píše název nemoci covid-19? Jaký je původ slova brusle? Nebo kterou jazykovou příručku kdy použít? S podobnými dotazy se na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) Akademie věd ČR (AV ČR) každý den telefonicky obrací kolem tří desítek lidí. Jejich otázky i odpovědi jazykovědců jsou přitom důležitým materiálem, který o současném jazyku mnohé vypovídá. ÚJČ proto s cílem zajistit jeho dokumentaci a zpřístupnění oslovil odborníky z Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Ti s využitím umělé inteligence telefonické dotazy zpracovali a vytvořili webový portál, kde jsou dostupné a přehledně strukturované.
Webová databáze dotazů položených jazykové poradně byla vyvinuta proto, aby si v nich běžný uživatel jazyka mohl najít odpovědi na časté i méně obvyklé dotazy, ale také na otázky týkající se úplně nových jazykových jevů. Jazykovědcům pak databáze pomáhá dotazový materiál systematicky zpracovávat, třídit a prohledávat pro badatelské účely,“ popisuje smysl databáze, dostupné na adrese dotazy.ujc.cas.cz, ředitel ÚJČ Martin Prošek.

Projekt Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi probíhal v letech 20162019 a byl financován z programu Ministerstva kultury ČR určeného na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II.

Z Fakulty aplikovaných věd se ho účastnili odborníci z katedry kybernetiky, katedry informatiky a výpočetní techniky a z výzkumného centra NTIS. Kybernetici zpracovali zvuková data z telefonních hovorů za roky 2016–2019 a zároveň zajistili, aby proces, založený na využívání umělé inteligence, fungoval automaticky. „Náš systém má pomoci lingvistům tím, že telefonní hovor automaticky přepíše a zčásti ho i systematizuje,“ přibližuje vedoucí fakultního týmu Luděk Müller. „Pracovali jsme i s nahrávkami pořízenými před započetím projektu, na těch jsme ale hlavně učili systém otázky třídit,“ doplňuje Petr Salajka z centra NTIS, který pracoval na integraci jednotlivých prvků systému.

Jakmile pracovník jazykové poradny hovor přijme, spustí se nahrávání a současně se na počítači objeví aplikace určená pro poznámky, které později slouží pro podrobnou anotaci. Každý den po skončení provozu poradny pak systém všechny nahrávky automaticky převede na text a systematizuje je.

Pokročilou anotaci už provedou sami lingvisté z ÚJČ. Za databází, která jim umožní dotaz podrobně anotovat a uživatelům si ho vyhledat, stojí experti z katedry informatiky a výpočetní techniky FAV. „Naším cílem bylo vytvořit systém, který umožní otázky a odpovědi velmi detailně strukturovat s využitím mnoha atributů,“ říká člen týmu Michal Nykl. Jednotlivé otázky a odpovědi tak lze kategorizovat do podrobného stromového grafu. Díky tomu získá každý dotaz všechny gramatické charakteristiky, které se ho týkají. Ty jsou důležité pro podrobné vyhledávání v dotazech, statistiky a další práci s dotazy.

Na otázku, proč podrobnou anotaci nemůže provést umělá inteligence, říká kybernetik Zbyněk Zajíc: „I několik tisíc dotazů, které v průběhu projektu lingvisté podrobně klasifikovali, jsou při takto detailní klasifikaci jen jako kapka v moři. Zdaleka nestačí na to, aby umělá inteligence získala o našem jazyku takové poznatky, aby mohla zastoupit jazykovědce.“

Na jazykovou poradnu se obracejí ti, kdo s jazykem pracují ve své profesi, jako jsou učitelé nebo novináři, kteří zároveň svým psaným i ústním vyjadřováním ovlivňují velkou část společnosti. Radu vyhledávají ale také studenti, rodiče školních dětí a ostatní uživatelé jazyka, a to třeba proto, že nemají k dispozici kodifikační příručky, špatně se v nich orientují nebo v nich daný jev ještě nalézt ani nemohou, protože zatím kodifikován nebyl. Webová aplikace jazykové poradny, která v současnosti obsahuje více než 28 800 přepisů nahrávek, jim může poradit, aniž by museli telefonovat. Odborná veřejnost ocení, že dotazy se dají strukturovaně vyhledávat a třídit, takže je lze využít pro badatelské účely.

Jazykovědcům z ÚJČ systém mimo jiné pomáhá odpovídat na stejné dotazy jednotným způsobem, poskytuje jim přehled o problematických jazykových jevech a v souvislosti s tím i materiál užitečný pro tvorbu učebnic. Vidí také, jakým vývojem určitý jazykový jev prochází.

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

25. 03. 2021


Fakultu zdravotnických studií zdobí výstava mapující historii i současnost ošetřovatelství

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta zdravotnických studií

22. 04. 2021

Aplikace, na které se podílela katedra germanistiky a slavistiky, seznamuje s bavorským dialektem

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

14. 04. 2021

Technologie ze Západočeské univerzity se mohou představit na akci Busyman Day

Transfer Univerzita Věda

Odbor transfer a smluvní výzkum

09. 04. 2021