Jiří Tupa z FEL získal ocenění za úspěšnou pedagogickou činnost

Spolupráce Úspěchy Zaměstnanci

U příležitosti Dne učitelů, který připadá na neděli 28. března, ocenil Plzeňský kraj vybrané pedagogy za jejich dosavadní činnost. Symbolické předání se uskutečnilo on-line formou. Mezi letošními 35 oceněnými pedagogy byl také proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity Jiří Tupa.

 „Práce pedagoga je velmi časově náročné, ale krásné povolání. Málokdo vidí, jaké množství času věnují učitelé přípravám, vyhodnocení testů, jak náročné je přenést celou výuku do prostředí virtuálních učeben a zároveň udržet kontakt se svými žáky i na dálku. Chtěla bych alespoň touto cestou vyjádřit všem pedagogům velký dík. Zaslouží si náš respekt za to, že v mladé generaci rozvíjí zájem o vzdělání, neboť je to právě ona, která je budoucností nás všech,“ uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Kromě ní úspěšným pedagogům popřál také její náměstek Rudolf Salvetr, který má oblast školství ve své gesci.

Jiří Tupa je od roku 2002 akademickým pracovníkem Fakulty elektrotechnické ZČU. V roce 2006 získal doktorát a v roce 2009 se habilitoval v oboru Elektrotechnika. V rámci svého odborného zaměření se v oblasti pedagogické i vědecké věnuje na katedře materiálů a technologií problematice řízení technologických procesů a managementu v elektrotechnice. Podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů a je autorem či spoluautorem publikací ve sbornících mezinárodních konferencí a časopisů. V roce 2020 mu bylo uděleno členství v Mezinárodní akademii pro průmyslové inženýrství a operační management (IEOM Society Academy Fellow) za jeho aktivity v oboru.

Jednou z významných aktivit Jiřího Tupy je prohlubování spolupráce fakulty se středními školami a podpora technického vzdělávání, například prostřednictvím Technické olympiády Plzeňského kraje, soutěže Řemeslo má zlaté dno a dalších akcí pořádaných Plzeňským krajem ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

26. 03. 2021


Vyšlo první číslo Z, nového časopisu Západočeské univerzity

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 04. 2021

Západočeská univerzita má nový intranet

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické působí Laboratoř výzkumu populismu

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta filozofická

06. 04. 2021