K elektrotechnikům ZČU, kteří pracují na revolučním Teplatoru, se přidají i strojaři

Spolupráce Věda Veřejnost

Vědci z pražského ČVUT a ze Západočeské univerzity přišli se zařízením, které může vyrábět teplo z vyhořelého jaderného paliva.
Pozornost tuzemských i zahraničních médií upoutal v uplynulých dnech projekt Teplator – malý reaktor určený pro teplárenství, který umí smysluplně využít jaderný odpad. Spojil vědce z pražského ČVUT a ze Západočeské univerzity v Plzni.

Teplator je český patent, který se stále vyvíjí a při tom hledá investory i politickou podporu. Probíhají intenzivní jednání nejen s velkými teplárnami, ale i s potencionálním členy dodavatelského řetězce. Podle tvůrců by bylo takové zařízení ideální alternativou k nákladnější výrobě energie ze zemního plynu a biomasy, k níž se chystají teplárny přejít po roce 2038, kdy má ČR skončit s výrobou tepla spalováním uhlí.

Tým Západočeské univerzity tvoří osm vědců katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické, kteří na Teplatoru pracují od roku 2019. „Fakulta elektrotechnická se na projektu podílela především neutronickými výpočty pro vyhořelé jaderné palivo VVER440 použité v Teplatoru,“ říká za katedru vedoucí projektu Radek Škoda.

Vědci by měli v letošním roce dostat ze Západočeské univerzity ještě jednu posilu. „Od roku 2021 se chce zapojit také katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní,“ pokračuje Radek Škoda.

Zařízení by mohlo do provozu přijít v roce 2029. Vědci v současnosti hledají vhodné místo, kde by mohli postavit funkční prototyp. „Probíhá přechod od koncepčního designu k basic designu, to znamená dovyvíjejí se dílčí komponenty Teplatoru,“ dodává Radek Škoda.

Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

29. 03. 2021


Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala vyznamenání

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

08. 04. 2021

Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021

Na střeše Fakulty strojní vznikla chytrá včelí laboratoř

Studium Tisková zpráva Věda

Fakulta strojní

22. 04. 2021