ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce byl na podzim roku 2018 zahájen program Monitoringu internacionalizace českého vysokého školství (MICHE). Tým zahraničních expertů navštívil již celkem 12 českých veřejných vysokých škol. Západočeská univerzita v Plzni byla vybrána v celonárodní soutěži na základě posouzení žádosti, návštěva proběhla virtuálně formou online schůzek ve dnech 9. a 10. 11. 2020.

Expertní mezinárodní tým ve složení Daniel Casten, Irina Ferencz,  Christopher Medalis  a Jakub Tesař za DZS Praha se sešli online během jednání se zástupci z různých součástí univerzity, se zahraničními i českými studenty a zaměstnanci, a dalšími, kteří spolupracují na budování mezinárodního prostředí na ZČU.
V závěrečné zprávě MICHE analyzovali stav internacionalizace u nás a doporučili opatření k vytyčenému cílovému stavu.

Dle závěrečného hodnocení má Západočeská univerzita novou, ambiciózní a propracovanou vizi internacionalizace a prostřednictvím svých priorit v oblasti internacionalizace ZČU usiluje o využívání mezinárodní spolupráce k vytváření více otevřeného, mezinárodního a atraktivního prostředí pro práci, studium a život obecně. Pozitivně byl hodnocen především ukazatel Vedení v oblasti internacionalizace, International Office a Mobilita /příjezdy akademických pracovníků. V souvislosti se zjištěnými závěry doporučila komise sestavení akčního plánu pro jednotlivá opatření po dobu tří let dle priority a urgentnosti.

Díky hodnocení externích nezávislých odborníků se nám dostalo cenné zpětné vazby na naše stávající aktivity a procesy a jejich závěry budou zohledněny v nově vznikající Strategii internacionalizace ZČU.

International Office

Jana Ovsjanniková

01. 04. 2021