ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce byl na podzim roku 2018 zahájen program Monitoringu internacionalizace českého vysokého školství (MICHE). Tým zahraničních expertů navštívil již celkem 12 českých veřejných vysokých škol. Západočeská univerzita v Plzni byla vybrána v celonárodní soutěži na základě posouzení žádosti, návštěva proběhla virtuálně formou online schůzek ve dnech 9. a 10. 11. 2020.

Expertní mezinárodní tým ve složení Daniel Casten, Irina Ferencz,  Christopher Medalis  a Jakub Tesař za DZS Praha se sešli online během jednání se zástupci z různých součástí univerzity, se zahraničními i českými studenty a zaměstnanci, a dalšími, kteří spolupracují na budování mezinárodního prostředí na ZČU.
V závěrečné zprávě MICHE analyzovali stav internacionalizace u nás a doporučili opatření k vytyčenému cílovému stavu.

Dle závěrečného hodnocení má Západočeská univerzita novou, ambiciózní a propracovanou vizi internacionalizace a prostřednictvím svých priorit v oblasti internacionalizace ZČU usiluje o využívání mezinárodní spolupráce k vytváření více otevřeného, mezinárodního a atraktivního prostředí pro práci, studium a život obecně. Pozitivně byl hodnocen především ukazatel Vedení v oblasti internacionalizace, International Office a Mobilita /příjezdy akademických pracovníků. V souvislosti se zjištěnými závěry doporučila komise sestavení akčního plánu pro jednotlivá opatření po dobu tří let dle priority a urgentnosti.

Díky hodnocení externích nezávislých odborníků se nám dostalo cenné zpětné vazby na naše stávající aktivity a procesy a jejich závěry budou zohledněny v nově vznikající Strategii internacionalizace ZČU.

International Office

Jana Ovsjanniková

01. 04. 2021


ZČU je opět držitelem Erasmus Charter for Higher Education

Studenti Univerzita Zaměstnanci

International Office

15. 04. 2021

Ruské centrum nabízí pomoc s ruštinou během pandemie

covid-19 Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

09. 04. 2021

Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021