Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Olomoucká univerzita zvolila nového rektora. Stal se jím dosavadní děkan Fakulty zdravotnických věd Martin Procházka, významná osobnost pro Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Profesor Procházka, který je členem Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií ZČU, by měl Univerzitu Palackého v Olomouci vést v následujícím čtyřletém období. Rektorem ho zvolil Akademický senát ve druhém kole, do čela univerzity by se měl postavit od začátku měsíce května.

"Pan profesor je pro nás významnou osobností a je pro nás čest, že je součástí naší Vědecké rady. Srdečně mu jménem svým i svých kolegů gratuluji a přeji mu, ať mu jeho nová role přináší radost a uspokojení, zároveň se přitom pochopitelně těším na další spolupráci. Profesor Procházka je významnou součástí akademické obce, které nechybí ani moudrý úsudek, ani milé srdce, proto věřím, že jako rektor významně přispěje k rozvoji Univerzity Palackého," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. je absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého, profesor v oboru gynekologie a porodnictví. Od roku 1994 pracoval na Porodnicko-gynekologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, v současnosti je od roku 2019 děkanem Fakulty zdravotnických věd UP a od roku 2014 přednostou Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL.
Dříve vedl také Ústav porodní asistence FZV UP. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace při těhotenství či na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení. Jako lékař se odborně specializuje na vysoce riziková těhotenství, trombofilní stavy a na ambulantní gynekologii a prenatální péči, neplodnost a endometriózu. Zkušenosti získal i v rámci studijních pobytů a odborných stáží v Belgii, Švédsku a Holandsku.
Podle databáze Web of Science je autorem 119 odborných prací, které mají přes 500 citací. Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a několika dalších evropských i mezinárodních odborných společností.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

01. 04. 2021


Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 04. 2021

Trefuňk. Krajina zůstává...

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta pedagogická

12. 04. 2021

Menza začne vydávat obědy bez objednávek

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 04. 2021