V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Students University Employees

Kandidáty do voleb, které se měly konat už vloni v listopadu, je možné nominovat do 26. dubna.

Až do pondělí 26. dubna je možné podávat návrhy na kandidáty na senátory pro blížící se volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Volby se pak uskuteční od 3. do 7. května, a to elektronicky. ZČU při nich bude vybírat senátory na funkční období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023.

Návrhy na kandidáty lze podávat prostřednictvím zástupců fakult a součástí ve volební komisi. Jejich seznam stejně jako formulář Návrh kandidáta do AS ZČU na funkční období 1.1. 2021 – 31. 12. 2023 najdete na webu ZČU.

Akademický senát je významný samosprávný orgán univerzity, který schvaluje vnitřní předpisy univerzity, rozpočet a také bude volit kandidáta či kandidátku na rektora. Senátoři se budou volit ve volebních celcích, které tvoří všechny fakulty, soubory všech vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť a také soubory studentů doktorského studijního programu.

Volby se měly původně uskutečnit už vloni v listopadu, ale kvůli epidemické situaci bylo rozhodnuto o jejich uspořádání až po konci nouzového stavu.

University-wide

Pavel KORELUS

13. 04. 2021


Summer Schools of the University of West Bohemia Will Soon Welcome This Year’s Participants

Further Education Press Release Public

University-wide

08. 07. 2021

Exhibition in Smetanovy Sady Commemorates the 30th Anniversary of the Founding of UWB

Press Release Public Exhibition

University-wide

06. 09. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021