Kateřina Ratislavová, odborná asistentka Fakulty zdravotnických studií, obdržela ocenění Anděl 2020

Achievements Public Employees

Odbornice FZS se již řadu let věnuje problematice perinatální ztráty, tedy úmrtí novorozenců během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Za svoji poradenskou činnost ve spolku Plzeňská zastávka nyní obdržela ocenění Anděl 2020, které uděluje primátor města Plzně.

Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D. je porodní asistentka a odborná asistentka na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Vystudovala obor psychologie a rodinná výchova na Pedagogické fakultě ZČU a následně prošla komplexním psychoterapeutickým výcvikem. Ve svém profesním životě se proto snaží propojit výuku i praxi porodní asistence s poradenstvím v psychosociální oblasti.

Je také členkou profesní organizace České komory porodních asistentek, která úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií.

Kateřina Ratislavová se již řadu let věnuje problematice perinatální ztráty, tedy úmrtí miminka během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Pracuje se ženami a rodinami, které prošly touto těžkou životní situací, a na toto téma napsala oceňované knihy Perinatální paliativní péče (určená pro pomáhající) a Psychosociální podpora při úmrtí miminka (určená pro vyučující).

"Já osobně, a myslím, že hovořím i za celé širší vedení naší fakulty, si velmi vážím toho, že máme na fakultě odborníky na takto specifická témata, která jsou tolik potřebná, byť jim není dost možná věnována ve stínu témat jiných dostatečná pozornost. Paní doktorka Ratislavová je platným členem našeho týmu, který do své akademické dráhy vnáší značné zkušenosti, vhled do oblastí, s nimiž se i naše studentky budou setkávat, a svým výzkumem obohacuje nejen širší lékařskou i nelékařskou společnost, ale i veřejnost," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Cena Anděl 2020, kterou Kateřina Ratislavová obdržela za poradenskou činnost ve spolku Plzeňská zastávka, oceňuje fyzické, případně právnické osoby, působící v oblasti sociálních služeb. Je poděkováním za jejich nezištnou pomoc potřebným - osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším sociálně znevýhodněným osobám.

Spolek Plzeňská zastávka poskytuje podporu a pomoc pozůstalým, kteří prožili očekávanou i náhlou ztrátu blízkého člověka nebo kteeří pečují o umírajícího. Vzhledem k současné situaci je nyní hlavní činností spolku péče o pozůstalé, kteří ztratili blízkého v souvislosti s covid-19. Právě Kateřina Ratislavová v rámci Plzeňské zastávky poskytuje poradenství rodičům, kteří prožili ztrátu miminka.

Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

25. 05. 2021


The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021