Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese připomene nová expozice česky i německy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Projekt věnovaný tradičnímu řemeslu spojil české i německé obce se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Dřevařství jako společné kulturní dědictví představuje projekt, na němž se spolu s obcemi na české i bavorské straně Šumavy podílela také Západočeská univerzita v Plzni. Ucelená expozice nazvaná Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese (Forst- und  Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald) připomene toto řemeslo naučnou stezkou, webem nebo třeba prací v zážitkové dílně.

ZČU se na projektu, který skončil 30. června, podílela v roli partnera v rámci Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 společně s obcemi Dlouhá Ves a Modrava na české straně a Gemeide Neuschönau a Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald na straně bavorské.

Naučná stezka a nové muzeum dřevařství vzniklo v obci Dlouhá Ves. „Doprovodné texty expozic jsou zpracované také na základě výzkumu dnes již bývalých studentek Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Natálie Ondráškové, Anny Loužilové a Nikoly Buriancové,“ popisuje Lada Wagnerová, řešitelka projektu za ZČU.

Obec Modrava pro připomenutí dřevařského řemesla vybudovala nejen kopii dřevorubecké chýše, ale dává možnost vidět na vlastní oči milíř na výrobu dřevěného uhlí a saně na svážení dříví. Zároveň je možné si v zážitkové dílně vyrobit vlastní dřevěný výrobek a odnést si jej jako upomínku na den strávený s vůní dřeva.

„Na bavorské straně hranice pod horou Luzný vede nová naučná stezka Auf dem Holzweg směřující z městečka Neuschönau k větší stezce korunami stromů v Národním parku Bavorský les, která popisuje v němčině i češtině původní životní styl dřevařů – od dřevorubeckých nástrojů až po recepty na oblíbená dřevařská jídla 19. a 20. století a je doplněna mnoha zastaveními vhodnými pro děti,“ dodává Lada Wagnerová.

Doplňující informace k tématu dřevařství pak jsou dvojjazyčně dostupné na novém webu Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese.Galerie


Web Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese.

Muzeum dřevařství v obci Dlouhá Ves.

Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

30. 06. 2021