Odešla Simona Stočesová

Univerzita Zaměstnanci

Ve věku 48 let po těžké nemoci odešla Simona Stočesová, někdejší místopředsedkyně Akademického senátu ZČU. Svůj profesní život zasvětila Fakultě právnické ZČU.

„S hlubokým zármutkem sdělujeme, že dne 26. června nás navždy opustila naše kolegyně JUDr. Simona Stočesová, Ph.D. Pro Simonu byla naše fakulta alma mater. Po studiích zde působila jako oblíbená vyučující a milá kolegyně, která se aktivně zapojila i do činnosti v akademické samosprávě. Bude nám velmi scházet," uvedl děkan Fakulty právnické Stanislav Balík.

Simona Stočesová byla jednou z prvních absolventek Fakulty právnické ZČU. V roce 1998 úspěšně zakončila magisterské studium oboru Právo, v roce 2000 absolvovala v tomtéž oboru magisterský postgraduální program na Univerzitě Pasov. V Plzni pak v roce 2004 absolvovala rigorózní řízení a v roce 2011 doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Trestní právo. Jeden rok byla Simona Stočesová právničkou Městské hygienické stanice v Plzni, poté už prakticky celý profesní život působila na Fakultě právnické jako odborný asistent katedry trestního práva, kde byla garantkou i přednášející řady předmětů. Kromě toho vyučovala na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze, na katedře trestního práva Vysoké školy Karlovy Vary a jeden rok také na VOŠ a SPŠE v Plzni. Vědecké činnosti se věnovala na oddělení veřejného práva Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Na univerzitě působila Simona Stočesová jako místopředsedkyně Akademického senátu ZČU a také jako tajemnice Akademického senátu Fakulty právnické.

Fakulta právnická

Pavel KORELUS

30. 06. 2021


Studenti z Česka a Bavorska budou diskutovat o dopadech pandemie na život v příhraničí

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta ekonomická

13. 01. 2022

Víte, jak chutná DOBROvolnictví?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2022

Welcome Centre Západočeské univerzity v Plzni bude pečovat o odborníky ze zahraničí

International Tisková zpráva Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 01. 2022

Atleti ZČU sbírali cenné kovy na halovém akademickém mistrovství

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

12. 01. 2022

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online i prezenčně (aktualizováno)

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 01. 2022