Studenti Fakulty pedagogické vystavují své výtvarné práce na zámku Dobrohoř

Spolupráce Studující Výstava

Trefuňk II. Krajina zůstává…, tak se jmenuje výstava, představující veřejnosti výtvarná díla studentů a studentek katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU a absolventek mnichovské Akademie výtvarných umění. Výstava je do 15. září k vidění na zámku Dobrohoř v jižních Čechách.

Společná expozice prohlubuje dlouhodobou mezinárodní spolupráci katedry výtvarné výchovy a kultury s bavorským pracovištěm. Jejím hlavním kurátorem je František Hodonský, který na Fakultě pedagogické vzdělává studenty především v oblasti malby a grafiky.

Vystavená díla vzešla především z ateliéru Františka Hodonského, Kurta Gebauera, Naděždy Potůčkové a Johannese Kirschenmanna. Kromě malby a grafiky výstava zahrnuje také díla konceptuálního charakteru a intervence do veřejného prostoru. Tématem je krajina pohraničí a osobní příběhy, které se k ní vážou.

Renovovaný zámek Dobrohoř nabízí působivé prostory k prezentaci současného umění. Výstavu Trefuňk II. Krajina zůstává…  je zde možné navštívit do poloviny září, virtuální prohlídka bude zveřejněna na webových stránkách Umělecko-pedagogické galerie ve virtuálním prostoru UMOPED.

 Výstava byla podpořena z projektu ESF II Západočeské univerzity v Plzni CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239.

Galerie


Výstava se koná na zámku Dobrohoř.

Expozice představuje z velké části práce studentů prof. Františka Hodonského (vlevo) a prof. Kurta Gebauera.

Fakulta pedagogická

Monika Plíhalová

03. 08. 2021